English version of this page

Utviklingsland, skatteforvaltning og internasjonal informasjonsflyt (avsluttet)

Prosjektet tar for seg hvordan effektiv skatteforvaltning kan bidra til å sikre utviklingslandenes skatteinntekter og hindre kapitalflukt til skatteparadis, med særlig sikte på betydningen av internasjonal informasjonsflyt.

Mer informasjon finnes på prosjektets engelske sider.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com  -  Redigert av Øystein Wollan

Publisert 26. juni 2012 09:04 - Sist endret 2. nov. 2018 13:36