English version of this page

Regulering av syntetisk biologi og behovet for en ny risikokategori. En tverrfaglig analyse av regelverkene i EU og USA

Nertila Kuraj (ph.d.) har fått innvilget tre år med prosjektstøtte fra Norges forskningsråd til hennes postdoktorprosjekt om regulering av syntetisk biologi (SynBio).

Om prosjektet

Dette tverrfaglige prosjektet tar for seg den miljømessige reguleringen av uforutsett risiko knyttet til syntetisk biologi (SynBio). Syntetisk biologi har som mål å bygge opp nye biologiske systemer som ikke eksisterer i naturen eller å gjøre om på eksisterende systemer fra begynnelsen. Synbio er et felt i rask utvikling, og det ligger i skjæringsfeltet mellom teknologi, matematisk modellering og biovitenskap.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av FRIPRO mobilitetsstipend. Det er hard konkurranse om stipendene, og kun fire prosjekter ble tildelt midler i den aktuelle søknadsrunden. SynBio er det første rettsvitenskapelige prosjektet som har fått en slik tildeling, og Kurajs prosjektsøknad fikk en gjennomsnittlig vurdering på 7, Fremragende.

Samarbeid

Kuraj skal tilbringe de første to årene av prosjektet på University of California Berkeley, USA og professor Daniel Farber vil være hennes akademisk vertskap. Det tredje, og siste året vil hun være postdoktor ved Institutt for offentlig rett med professor Hans Christian Bugge og professor Christina Voigt som sine samarbeidspartnere.

Resultater

Poster presentasjon av prosjektet til 2018 IUCN AEL Colloquium.

 

 

 

 

Bakgrunn

Prosjektet starter opp i november 2018, og har en tidsramme på tre år.

Publisert 22. aug. 2018 11:42 - Sist endret 30. aug. 2018 08:20

Kontakt

For mer informasjon om prosjektet vennligst send en e-post til Nertila Kuraj