Menneskerettigheter, kjønn og vannforvaltning i Afrika: aktører, normer og institusjoner (avsluttet)

Dette prosjektet skal analysere de omfattende endringene i Afrikas vannforvaltning og hvilke konsekvenser disse endringene har fått, framfor alt for kvinners forsørgelsesansvar.

Mer informasjon finner du på prosjektets engelske sider.

Publisert 13. juli 2011 09:20 - Sist endret 14. mai 2019 13:21