Ingunn Ikdahl

Bilde av Ingunn Ikdahl
English version of this page
Telefon +47 22850046
Treffetider Fredag kl 9-10. Vennligst send beskjed i forkant, så er du sikker på at jeg vil være tilstede.
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Ingunn Ikdahl er født i 1976. Hun ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2003. Hun var vit.ass. ved Institutt for offentlig rett 1999-2000, og studerte EU-rett, internasjonal handelsrett og miljørett ved University of Nottingham 2002-2003.

Hennes doktoravhandling, "Securing women’s homes. The dynamics of women’s human rights at the international level and in Tanzania" (2010) kombinerer en analyse av rettsutviklingen knyttet til rettigheter til eiendom, jord og bolig innen internasjonale menneskerettigheter med en studie av nasjonal og lokal rett i Tanzania. 2012-2014 var Ikdahl postdoktorstipendiat på prosjektet Human rights and gender dimensions of water governance in Africa: Actors, norms and institutions. Senere har hun arbeidet stadig mer med emner knyttet til norsk velferdsrett.

Ikdahl tiltrådte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett i juli 2014 og fikk opprykk til professor med virkning fra 15.9.2016. 

Faglige interessefelt

Ikdahls faglige interesser knytter seg til rettens betydning for menneskers livsopphold, med særlig oppmerksomhet om spørsmål knyttet til velferdsstaten, omsorgsarbeid og rettigheter til naturressurser. Innenfor menneskerettigheter har hun særlig arbeidet med diskrimineringsvern samt økonomisk og sosiale rettigheter. Kjønnsperspektiv, tverrfaglighet og rettslig pluralisme er andre tverrgående trekk ved hennes forskning.

Innen norsk nasjonal rett forsker og underviser hun særlig innenfor velferdsrett, trygderett, likestillings- og diskrimineringsrett, og menneskerettigheter. Hun leder fakultetets forskergruppe Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI). Fra høsten 2019 har hun vært særlig interessert i "trygdeskandalen" knyttet til EØS-stridig praktisering av folketrygdlovens regler. For tiden arbeider hun bl.a. med prosjekter knyttet til rettens rolle for de som ble rammet 22.juli 2011, helsetjenester i fengsel, og digitalisering av velferdsstaten.

Ikdahl har også arbeidet i en årrekke med rettslige spørsmål tilknyttet sørlige og østlige Afrika, samt utviklingssamarbeid. Hennes forskning og undervisning her behandler kvinnerett, menneskerettigheter, utviklingsrett og folkerett generelt, og rettigheter til eiendom, bolig, jord og vann spesielt. Hun har vært sentral i arbeidet med å etablere EDOLAD, et europeisk «joint» PhD-program spesifikt for stipendiater med prosjekter innen utviklingsrett, og sitter i programmets styre i tillegg til å undervise på programmets obligatoriske kurs. Hun underviser også på masterprogrammet på Southern and Eastern Africa Regional Centre for Women's Law (SEARCWL) ved Universitetet i Zimbabwe.

Emneord: Velferdsrett, Trygderett, Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Folkerett, Utviklingsrett

Publikasjoner

 • Eenmaa, Helen; Goodwin, Morag; Ikdahl, Ingunn & Santocildes, Marta Enciso (2022). Away with oppressed methodology! Reflections on an experiment in Law & Development education. Verfassung und Recht in Übersee. ISSN 0506-7286. 55(2), s. 187–206. doi: 10.5771/0506-7286-2022-2-187.
 • Riise, Marie Wold & Ikdahl, Ingunn (2022). HR-2021-2126-A – Et lite skritt for sykepenger, et stort sprang for trygderettslig metode? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. 19(1-2), s. 37–55. doi: 10.18261/teft.19.1.3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ikdahl, Ingunn (2022). Livsløp, normer og kropper: kjønnsperspektiv på velferdsretten. I Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Red.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. s. 125–152. doi: https%3A/doi.%20org/10.23865/noasp.164.ch5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ikdahl, Ingunn & Hellum, Anne (2022). Kjønnsperspektiver i og på retten. I Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Red.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. s. 13–40. doi: https%3A/doi.%20org/10.23865/noasp.164.ch1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn; Lohne, Kjersti; Vestad, Maja; Sørlie, Anniken & Moe-Pryce, Marit (2022). Law after July 22, 2011: Survivors, Memory and Reconstruction. PRIO Paper. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ikdahl, Ingunn (2021). Masseforvaltning og rettssikkerhet. I Løvlie, Anders; Hodnefjeld, Axel & Olthuis, Kristine-Petrine Sollid (Red.), Festskrift -- Jussbuss 50 år. Jussbuss. s. 118–130.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Ikdahl, Ingunn (2021). COVID-19: Towards a Digital Fragmentation of the Right to Education? Yale Journal of International Law. ISSN 0889-7743.
 • Austgulen, Thea; Sperre, Maria de Michelis & Ikdahl, Ingunn (2021). Overlappende graviditeter og foreldrepenger. Om lesbiske mødres møte med en heteronormativ ordning. I Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (Red.), Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518698. s. 344–374.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn & Lohne, Kjersti (2021). Law after July 22 2011: Survivors, reconstruction and memory. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 5(3), s. 28–45. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Tolkningstvil og tillit. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 30(2), s. 40–44.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Om kvinnerett og kjønnsperspektiv. I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 659–682. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ikdahl, Ingunn (2019). "Før ble de absorbert av storfamilien..." Individer og relasjoner i folketrygdlovens etterlatteytelser. I Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne & Svensson, Eva-Maria (Red.), Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3312-0. s. 161–181.
 • Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017). Blikket fra oven. Om rettsvitenskapen som observatør og tegner. I Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (Red.), Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group. ISSN 978-87-619-3854-1. s. 250–260.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup & Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202669690. 430 s. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Ikdahl, Ingunn (2022). Forskningsfronten i årene fremover. Samarbeid mellom akademia, departementet og Nav.
 • Ikdahl, Ingunn (2022). EFTA-domstolen slår ned på nok en NAV-regel. [Internett]. Rett 24.
 • Ikdahl, Ingunn & Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2022). NAV allierer seg med juss-forskerne: Skal sikre demokrati og rettsstat når maskinene overtar. [Fagblad]. Apollon.
 • Ikdahl, Ingunn (2022). Hva gjør retten etter katastrofen?
 • Nordrum, Jon Christian Fløysvik & Ikdahl, Ingunn (2022). Samarbeidet mellom NAV og UiO: Det juridiske fakultet.
 • Ikdahl, Ingunn (2022). Fra saksbehandler til system. Kunstig intelligens i velferdsstaten.
 • Ikdahl, Ingunn (2022). Fra saksbehandler til robot? Kunstig intelligens i velferdsstaten.
 • Ikdahl, Ingunn & Köhler-Olsen, Julia (2021). Varm favn? Rettssikkerhet i et arbeidsorientert trygdesystem.
 • Ikdahl, Ingunn (2021). De «innvandrede rettskilder» og velferdsretten.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2021). Den siste steinen må snus. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2021). Ny praksis rundt eksport av kontantstøtte – rot uten rydding. Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2021). Retten til helse - også i fengsel?
 • Ikdahl, Ingunn (2021). Hva vet vi om rettens rolle?
 • Ikdahl, Ingunn (2021). Kjønn og skjønn i den velferdsrettslige responsen på 22. juli?
 • Ikdahl, Ingunn & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). 22. juli. [Internett]. Jusspodden, Moderne media.
 • Ikdahl, Ingunn & Rognlien, Ida Gundersby (2021). The right to healthcare services in prison.
 • Ikdahl, Ingunn (2021). "Never the twain shall meet?" Integrering av folketrygdloven og EØS-retten".
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2021). Kan hemmelighold stå i veien for krav på oppreisningserstatning?
 • Ikdahl, Ingunn (2021). Fall med høg promille - men Edward får yrkesskadeerstatning. [Radio]. P2 nyhetsmorgen, samt nrk.no.
 • Ikdahl, Ingunn & Nordrum, Jon Christian Fløysvik (2020). Kunstig intelligens som verktøy for billedbruk.
 • Ugelvik, Thomas & Ikdahl, Ingunn (2020). Helsetjenester i fengsel og sunne fengsler.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Polysentri, rettskildesløyfer og rammer: Trygdepraksis som rettskilde.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). EØS og trygd.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Utredningen "Eksport av velferdsytelser" (2014): Vet vi det vi trenger å vite?
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Åpenhet og tillit etter trygdeskandalen.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Mindre åpenhet. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Trygdeskandalen: Hvem har ansvaret for at NAV tolker loven riktig? [Radio]. Podkast: KAI-podden.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Etter NOU 2020:9 Blindsonen. Hvor står diskusjonen om trygdeskandalen nå?
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Trygdepraksis som rettskilde: Polysentri, rettskildesløyfer og rammer.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Departementets løypevalg i trygdeskandalen: Ut mot skavlen, uten kart.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Navs praksis var i departementets synsfelt, men ble likevel ikke sett.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Ingen blindsone? Departementets kjennskap til gråsonen.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2020). Retten i trygdeskandalen.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Nav har begått alvorlige lovbrudd som rammer mange i Trondheim. [Avis]. Adresseavisa.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Innslag på Søndagsrevyen, om offentlig tjenestepensjon. [TV]. NRK Dagsrevyen.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Thale får ikkje attlevandepensjon etter at sambuaren døydde. [Internett]. NRK.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Jussprofessor: - Nav og departementet har sovet i timen. [Avis]. Dagbladet.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Ein mogleg skandale i skandalen. [Tidsskrift]. Dag og Tid.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). "Trygdeskandalen" - Hvordan kan vi forstå den, og hva kan vi lære?
 • Ikdahl, Ingunn (2020). Trygderettspraksis som rettskilde.
 • Ikdahl, Ingunn (2020). «NAV-skandalen» - hvordan kan vi forstå praksisen som ble utviklet i NAV? .
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Det er vanskelig å forstå hva regjeringsadvokaten mener. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2020). Stortingets innsynsrett i Nav-saken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn & Eriksen, Christoffer Conrad (2019). Avsporing om Tolley-dommen. Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). EØS-retten hindrer ikke oppfølging. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Intervju om trygdeskandalen. [Radio]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Intervju om trygdeskandalen. [TV]. Tv2 Nyhetskanalen.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Intervju om trygdeskandalen. [TV]. Tv2 Nyhetskanalen.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Intervju om trygdeskandalen. [TV]. Tv2 Nyhetskanalen.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2019). Fire lærdommer etter Hauglies runder med Tolley-dommen i Stortinget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Christoffer Conrad & Ikdahl, Ingunn (2019). Er Tolley-dommen uten betydning for trygdeskandalen? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn; Eriksen, Christoffer Conrad & Bekkedal, Tarjei (2019). Fem grunner til at Tolley-saken er viktig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Norge bommer gang på gang. Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Renegotiating gender equality in a changing welfare state.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Folketrygdlovens kapittel 18 - Barnepensjon. Norsk Lovkommentar. ISSN 2387-3361.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Folketrygdlovens kapittel 17 - Ytelser til gjenlevende ektefelle. Norsk Lovkommentar. ISSN 2387-3361.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Folketrygdlovens kapittel 16 - Ytelser til tidligere familiepleier. Norsk Lovkommentar. ISSN 2387-3361.
 • Hellum, Anne & Ikdahl, Ingunn (2019). Veiledning til lærere ved det juridiske fakultet om kjønn og rett i jusstudiet. Tittel: Forslag for å bedre kjønnsbalanse og øke kjønnsperspektiv på rettsstudiet. Publisert på nettsiden:Kjønn og rett i rettsstudiet. https://www.jus.uio.no/om/kjonnsperspektiver/forslag.html.
 • Skorgen, Torgeir; Berg-Nordlie, Mikkel & Ikdahl, Ingunn (2019). Rasisme, Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Hege Brækhus: Nærhet og frihet. Utvalgte emner om likestilling i familien. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 246–249.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Fra arbeidsavklaring til fattigdom?
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Rettskildebruk - og rettskildesløyfer - på trygderettens område.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Barnepensjon. I Narvland, Runar (Red.), Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205517592. s. 859–881.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Ytelser til gjenlevende ektefelle. I Narvland, Runar (Red.), Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205517592. s. 827–858.
 • Ikdahl, Ingunn (2019). Ytelser til tidligere familiepleier. I Narvland, Runar (Red.), Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205517592. s. 812–826.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Den delte bevisbøra. [Avis]. Dag og Tid.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Advokater og jusprofessorer med på Kongens Kina-besøk. [Internett]. Rett24.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Hva er kjønnsperspektiver i rettsvitenskap? [Internett]. Kilden Kjønnsforskning.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Norden og menneskerettighetene fra 1900 til i dag.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Researching discrimination and equality in relation to social welfare.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). On equality and difference: Care work as a prohibited ground of discrimination.
 • Ikdahl, Ingunn (2018). Likhet og omsorg - nye linjer i (den norske?) velferdsstaten.
 • Strand, Vibeke Blaker & Ikdahl, Ingunn (2017). Responding to Disadvantage and Inequality through Law. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 4(3), s. 124–132. doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-03-01.
 • Ikdahl, Ingunn (2017). Rettskildesløyfer. Trygderettspraksis som rettskilde.
 • Ikdahl, Ingunn (2017). Between practice and law: women's rights to land and other property.
 • Ikdahl, Ingunn (2017). Bruk av trygderettspraksis som rettskilde: Rettsutvikling, polysentri og rettskildesløyfer.
 • Frøjd, Elise Koppang; Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (2017). Rettigheter og politikk henger sammen. [Internett]. Forskning.no.
 • Ikdahl, Ingunn (2016). Gender and human rights - The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).
 • Høgberg, Benedikte Moltumyr; Ikdahl, Ingunn; Løvlie, Anders; Eriksen, Christoffer Conrad & Høgberg, Alf Petter (2021). Høringsinnspill til Justisdepartementet vedrørende forslag til endringer i smittevernloven om portforbud. regjeringen.no.
 • Ikdahl, Ingunn; Franklin, Christian; Hennig, Martin & Wibye, Johan Vorland (2019). Ikke stykkevis og delt - Rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser. Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 11:09 - Sist endret 24. nov. 2021 14:08