Ingunn Ikdahl

Professor
Bilde av Ingunn Ikdahl
English version of this page
Telefon 22850046
Treffetider Fredag kl 9-10. Vennligst send beskjed i forkant, så er du sikker på at jeg vil være tilstede.
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Ingunn Ikdahl er født i 1976. Hun ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2003. Hun var vit.ass. ved Institutt for offentlig rett 1999-2000, og studerte EU-rett, internasjonal handelsrett og miljørett ved University of Nottingham 2002-2003.

Hennes doktoravhandling, "Securing women’s homes. The dynamics of women’s human rights at the international level and in Tanzania" (2010) kombinerer en analyse av rettsutviklingen knyttet til rettigheter til eiendom, jord og bolig innen internasjonale menneskerettigheter med en studie av nasjonal og lokal rett i Tanzania. 2012-2014 var Ikdahl postdoktorstipendiat på prosjektet Human rights and gender dimensions of water governance in Africa: Actors, norms and institutions. Senere har hun arbeidet stadig mer med emner knyttet til norsk velferdsrett.

Ikdahl tiltrådte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett i juli 2014 og fikk opprykk til professor med virkning fra 15.9.2016. 

Faglige interessefelt

Ikdahls faglige interesser knytter seg til rettens betydning for menneskers livsopphold, med særlig oppmerksomhet om spørsmål knyttet til velferdsstaten, omsorgsarbeid og rettigheter til naturressurser. Innenfor menneskerettigheter har hun særlig arbeidet med diskrimineringsvern samt økonomisk og sosiale rettigheter. Kjønnsperspektiv, tverrfaglighet og rettslig pluralisme er andre tverrgående trekk ved hennes forskning.

Innen norsk nasjonal rett forsker og underviser hun særlig innenfor velferdsrett, trygderett, likestillings- og diskrimineringsrett, og menneskerettigheter. Hun leder fakultetets forskergruppe Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI). Fra høsten 2019 har hun vært særlig interessert i "trygdeskandalen" knyttet til EØS-stridig praktisering av folketrygdlovens regler. For tiden arbeider hun bl.a. med prosjekter knyttet til rettens rolle for de som ble rammet 22.juli 2011, helsetjenester i fengsel, og digitalisering av velferdsstaten.

Ikdahl har også arbeidet i en årrekke med rettslige spørsmål tilknyttet sørlige og østlige Afrika, samt utviklingssamarbeid. Hennes forskning og undervisning her behandler kvinnerett, menneskerettigheter, utviklingsrett og folkerett generelt, og rettigheter til eiendom, bolig, jord og vann spesielt. Hun har vært sentral i arbeidet med å etablere EDOLAD, et europeisk «joint» PhD-program spesifikt for stipendiater med prosjekter innen utviklingsrett, og sitter i programmets styre i tillegg til å undervise på programmets obligatoriske kurs. Hun underviser også på masterprogrammet på Southern and Eastern Africa Regional Centre for Women's Law (SEARCWL) ved Universitetet i Zimbabwe.

Emneord: Velferdsrett, Trygderett, Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Folkerett, Utviklingsrett
Publisert 14. mars 2008 11:09 - Sist endret 4. aug. 2021 12:18