Faglig-pedagogisk dag 2020: Juss og skolen - særlig om NOU 2019: 23 Ny opplæringslov

Årets utgave av Faglig-pedagogisk dag gjennomføres digitalt. IOR bidrar med et foredrag av førsteamanuensis Jon Christian Nordrum.

For registrering/påmelding og mer informasjon, se arrangementets nettsider

 

I foredraget drøftes juss i skolen. Hovedlinjene i forslaget til ny opplæringslov i NOU 2019: 23 presenteres, og noen temaer drøftes særskilt:

  • Grunnloven § 109 retten til opplæring
  • Grunnloven § 104 om barns medvirkning
  • Elevdemokrati
  • Psykososialt miljø
  • Læreres ytringsfrihet

Faglig-pedagogisk dag er UiOs store årlige etterutdanningsdag for lærere og skoleledere. Dagen er gratis og åpen for alle som jobber i skolen.

 

Arrangør

Universitet i Oslo
Publisert 28. mai 2020 10:00 - Sist endret 14. okt. 2020 19:52