Aktuelt

Aktuelle saker

 • ingunnik Nye forskningsrådsprosjekter 10. feb. 2020 13:45

  Instituttet har fått et nytt forskningsrådsprosjekt - RIPPLES. Professor Ingunn Ikdahl deltar i dette, samt et annet nytt prosjekt Forskningsrådet har innvilget til Det juridiske fakultet.

  Begge prosjektene berører velferdsrettslige spørsmål i bred forstand: De juridiske etterdønningene av 22. juli og vilkårene for fangers helse er fokus i denne forskningen.

 • Presse_anniks Hans Majestet Kongens gullmedalje til Anniken Sørlie 20. juni 2019 12:41

  H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Anniken Sørlie får medaljen for sin avhandling The right to gender identity. A grounded life cycle perspective.

 • cell-malcolm1 UiOs utdanningspris til Malcolm Langford 20. juni 2019 10:21

  Langford får prisen for sitt bidrag til å utvikle studentaktiviserende læringsmetoder for jusstudenter, og for å legge til rette for å dreie utdanningen ved Det juridiske fakultet i en digital retning.

 • panel-georgia Om norske og georgiske utilregnelighetsregler 5. juni 2019 13:13

  Regler om strafferettslig utilregnelighet finner vi i alle rettssystemer. Førsteamanuensis Anders Løvlie var i forrige uke i Georgia og holdt et foredrag om norske og georgiske utilregnelighetsregler ved Georgian University.

Arrangementer