Arrangementer

Kommende 5 dager

25 sep.
Tid og sted: 25. sep. 2018 15:00 - 17:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av Frihetens gränser. Yttrandefriheten i Norden 1815-1914 (Oslo Studies in Legal History, 2018), skrevet av Lars Björne (professor emeritus, Åbo Universitet), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

NB! Merk tiden kl. 15 – 17.

26 sep.
Tid og sted: 26. sep. 2018 18:30 - 19:30, Domus Media west wing, 2nd floor, Venue: Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

The Research Group on International Law and Governance is, together with the Norwegian branch of the International Law Association, pleased to welcome Professor Christian J. Tams, Chair of International Law at The University of Glasgow, to offer his reflections on international adjudication.

27 sep.
Jørgen Sørgard Skjold
Tid og sted: 27. sep. 2018 10:00 - 12:00, Eckhoffs hjørne, 2. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Stipendiat Jørgen Sørgard Skjold ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt "Countermeasures in international law".

Tid og sted: 27. sep. 2018 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Forfatter Erik Rudeng, som for tiden skriver Morgenbladets historie, innleder om «Morgenbladet og skandinavismen fra 1840-årene til unionsoppløsningen»

Flere kommende arrangementer

Ingvild Bruce
Tid og sted: 2. okt. 2018 13:00 - 15:00, Eckhoffs hjørne, 2. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Stipendiat Ingvild Bruce ved Institutt for offentlig rett presenterer sitt doktorgradsprosjekt "The preventive use of surveillance measures in the protection of national security – a comparative study of Dutch, Norwegian and Swedish legislation".

Tid og sted: 4. okt. 2018 09:00 - 5. okt. 2018 16:00, Leiden University, campus The Hague

The conference is the third in the workshop series "Identity on the International Bench" organized by PluriCourts.

Erling Hjelmeng
Tid og sted: 8. okt. 2018 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek i 3.etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Studiedekan Erling Hjelmeng innleder om bedre underviningsplanlegging. I tillegg vil Hilde Westbye ved Juridisk bibliotek informere om Lovdata Pro, Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 9. okt. 2018 12:00 - 13:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Professor Jo Stigen innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 10. okt. 2018 12:00 - 13:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Etter innspill fra domstolene, advokater og andre aktører i rettspleien er forslag til endringer i tvisteloven nå ute på høring. Kaja Moen Welo fra Justis- og beredskapsdepartementet redegjør for forslaget. Høringsfristen er 20. oktober.