Arrangementer

Kommende 5 dager

i dag mai
Tid og sted: 22. mai 2018 09:00 - 23. mai 2018 14:00, Professorboligen, Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Når borgerne i et land ikke forstår hva det offentlige skriver, utfordres demokratiet og rettsikkerheten. Konferansen Klart språk og medborgerskap vil sette fokus på utfordringer i arbeidet med å sikre et klart offentlig språk.

24 mai
Tid og sted: 24. mai 2018 - 25. mai 2018, Voksenåsen Conference Centre

Interdisciplinary Conference on Migration: Vulnerability, Protection, and Agency in Oslo 24-25 May 2018, under the auspices of the University of Oslo, Faculty of Law.

PROGRAM

25 mai
Tid og sted: 24. mai 2018 - 25. mai 2018, Voksenåsen Conference Centre

Interdisciplinary Conference on Migration: Vulnerability, Protection, and Agency in Oslo 24-25 May 2018, under the auspices of the University of Oslo, Faculty of Law.

PROGRAM

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 28. mai 2018 10:15 - 11:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Anniken Sørlie avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Yogyakarte Principle 18, trans-specific healthcare and 'passing': normative reflections

Tid og sted: 28. mai 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i Rettsvitenskap Anniken Sørlie ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; The Right to Gender Identity. A grounded life cycle perspective

Tid og sted: 28. mai 2018 12:15 - 13:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett (UiO).  

Tid og sted: 29. mai 2018 12:00 - 13:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Professorene Vibeke Blaker Strand og Ingunn Ikdahl innleder. Instituttets nestleder Synnøve Ugelvik leder lunsjen.

Tid og sted: 30. mai 2018 12:15 - 13:15, Room 571

PluriCourts Seminar with Ujal Singh Bhatia.