Arrangementer

Kommende 5 dager

20 nov.
Tid og sted: 20. nov. 2018 09:00 - 10:00, Castbergs bibliotek, 3. etg. Domus Bibliotheca

Benedikte Moltumyr Høgberg innleder om rettslig adgang til å nekte bruk av mobiltelefon i offentlige institusjoner og for offentlig ansatte.

Tid og sted: 20. nov. 2018 12:00 - 13:30, Møterom 571, Domus Nova

Forskergruppen VERDI inviterer til lunsjseminar om æresrelatert vold og sosial kontroll i minoritetsfamilier.

Tid og sted: 20. nov. 2018 14:00 - 15:00, Room 571, Domus Nova, St. Olavs Plass 5, 0130 Oslo

Doctoral Research Fellow Runar Hilleren Lie will discuss the article Judicial Decisions of the European Court of Human Rights: Looking into the Crystal Ball by Masha Medvedeva, Michel Vols and Martijn Wieling, the University of Groningen. 

21 nov.
Tid og sted: 21. nov. 2018 12:15 - 13:15, Domus Nova, room 571

PluriCourts Lunch Seminar with Malcolm Langford and Runar Hilleren Lie.

22 nov.
Tid og sted: 22. nov. 2018 12:15 - 13:15, Room 571

ICL lunch seminar with Cecilie Hellestveit, Norwegian Academy of International Law. 

23 nov.
Tid og sted: 23. nov. 2018 09:00 - 17:15, Professorboligen i Universitetshagen

Avslutningsseminar for prosjektet "Gender identity and sexual orientation in international and national (Norwegian) law", som ble finansiert av Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsfag (FRIHUMSAM) i Norges forskningsråd.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 26. nov. 2018 12:15 - 13:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved lagdommer Michael Reiertsen:

Prinsipielt (u)prinsipiell: Når Høyesterett er prinsipiell uten å ville være det

Tid og sted: 28. nov. 2018 12:15 - 13:15, Domus Nova, room 571

PluriCourts Lunch Seminar with Mikael Holmgren.

Tid og sted: 29. nov. 2018 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Malcolm Langford presenterer boken "The Limits of the Legal Complex: Nordic Lawyers and Political Liberalism". Redigert av Malcolm Feeley, University of California (Berkely), og Malcolm Langford, Universitetet I Oslo. Boken har bidrag fra alle de nordiske land og dekker en periode på ca 250 år. 

På grunn av matservering krever vi Påmelding.

Tid og sted: 29. nov. 2018 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

I anledning utgivelsen av "Okkupasjonens Høyesterett", skrevet av Hans Petter Graver (Professor ved IFP), arrangeres det boklansering ved Rettshistorisk samling.

Tid og sted: 30. nov. 2018 11:15 - 12:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Camilla Guldahl Cooper (LLM) ved Forsvarets Høgskole avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kommer!