Arrangementer

Kommende 5 dager

25 feb.
Tid og sted: 25. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Insitutt for offentlig rett avholder prøveforelesning  over oppgitt emne: Rett og plikt til omgjøring av vedtak etter utlendingsloven

Bildet kan inneholde: briller, eyewear, business, jobb.
Tid og sted: 25. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; Omgjøring utenfor klagesak

Tid og sted: 25. feb. 2020 15:1517:00, Domus Juridica 7108

Political science reading group with Theresa Squatrito

26 feb.
Tid og sted: 26. feb. 2020 12:1513:15, Domus Juridica, room 8113

PluriCourts Lunch Seminar with Theresa Squatrito.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 27. feb. 2020 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Geir Heivoll innleder om Politirettshistorieprosjektet – Norsk politi under enevelde.

Tid og sted: 3. mars 2020 09:0017:00, Professorboligen, Universitetet i Oslo, Universitetshagen, Karl Johans gate 47

Rettspragmatisk tenkning har i de senere år fått fornyet oppmerksomhet i USA og i Skandinavia.

Tid og sted: 4. mars 2020 12:1513:15, Domus Juridica, room 8113

PluriCourts Lunch Seminar with Bernard Ntahiraj.

Tid og sted: 4. mars 2020 12:3017:00, Gamle Festsal

I samarbeid med Juristenes Utdanningssenter og Meklingssenteret arrangerer Institutt for offentlig rett Meklingskonferansen 2020.

Prfessor Benedikte Moltumyr Høgberg
Tid og sted: 10. mars 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Benedikte Moltumyr Høgberg ledet beredskapshjemmel- utvalget. Hun innleder om lovforslaget, samt bakgrunn og behov for en slik krisefullmaktslov. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.