Meklingskonferansen 2022

Utenrettslig løsning av konflikter ved bruk av mekling og oppmenn er brennaktuelt. Løsning kan skje tidligere, til lavere kostnader og på en enklere og bedre måte enn gjennom rettsapparatet. Meklingskonferansen har som mål å presentere bredden i utenrettslig konfliktløsning med vekt på forskningsbasert kunnskap og praktiske eksempler.

Konferransen er et samarbeid mellom Institutt for offentlig rett, Juristenes utdanningssenter og Meklingssenteret.

Hva lærer du?

 • Hvorfor ønsker vi mekling: rapport fra brukerne
 • Hvordan mekling demper konflikter og reduserer kostnader
 • Praktiske eksempler fra ulike områder: Bygg og anlegg, arbeidsforhold, familieforhold og fast eiendom
 • Hvordan det er å bli meklet
 • Meklingsfeltet i utvikling: profesjonalisering, institusjonalisering, utdanning

Program

 • 12:30 - Registrering
 • 13:00 - Konferansens mål og program
 • 13:10 - Politisk perspektiv
 • 13:20 - Key note speaker Thomas J. Stipanowich, Pepperdine University School of Law
 • 14:15 - Best practice
 • 15:45 - Etikk og veien videre

For fullt program og påmelding, se nettsidene til Juristenes utdanningssenter.

Publisert 4. apr. 2022 20:22 - Sist endret 9. juni 2022 18:43