Kommende arrangementer

Tid og sted: 25. feb. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Insitutt for offentlig rett avholder prøveforelesning  over oppgitt emne: Rett og plikt til omgjøring av vedtak etter utlendingsloven

Bildet kan inneholde: briller, eyewear, business, jobb.
Tid og sted: 25. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i rettsvitenskap Henriette N. Tøssebro ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; Omgjøring utenfor klagesak

Tid og sted: 25. feb. 2020 15:1517:00, Domus Juridica 7108

Political science reading group with Theresa Squatrito

Tid og sted: 26. feb. 2020 12:1513:15, Domus Juridica, room 8113

PluriCourts Lunch Seminar with Theresa Squatrito.

Tid og sted: 27. feb. 2020 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Geir Heivoll innleder om Politirettshistorieprosjektet – Norsk politi under enevelde.

Tid og sted: 3. mars 2020 09:0017:00, Professorboligen, Universitetet i Oslo, Universitetshagen, Karl Johans gate 47

Rettspragmatisk tenkning har i de senere år fått fornyet oppmerksomhet i USA og i Skandinavia.

Tid og sted: 4. mars 2020 12:1513:15, Domus Juridica, room 8113

PluriCourts Lunch Seminar with Bernard Ntahiraj.

Tid og sted: 4. mars 2020 12:3017:00, Gamle Festsal

I samarbeid med Juristenes Utdanningssenter og Meklingssenteret arrangerer Institutt for offentlig rett Meklingskonferansen 2020.

Prfessor Benedikte Moltumyr Høgberg
Tid og sted: 10. mars 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Benedikte Moltumyr Høgberg ledet beredskapshjemmel- utvalget. Hun innleder om lovforslaget, samt bakgrunn og behov for en slik krisefullmaktslov. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 11. mars 2020 12:1513:15, Domus Juridica, room 7227

PluriCourts Lunch Seminar with Matt Saul.

Tid og sted: 13. mars 2020 10:0014:00, DJ 8113

Half-day seminar on treaty based mechanisms and non-compliance mechanisms. 

Tid og sted: 19. mars 2020 12:0013:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Siri Elisabeth Bernssen innleder om seksuell omgang med mindreårige i norsk strafferettshistorie 1800-2000

Tid og sted: 26. mars 2020 14:0015:00, Domus Juridica, room 7108

Rosa Manzo introduces chapter 1 in Rossana Deplano (ed.) Pluralising International Legal Scholarship: The Promise and Perils of Non-Doctrinal Research Methods (Edward Elgar 2019).

Tid og sted: 2. apr. 2020 12:0013:00, Nye Rettshistorisk Samling

Aslak Sira Myhre innleder om Nasjonalbiblioteket sin digitaliserings- og formidlingsstrategi.

Professor emeritus Ulf Stridbeck
Tid og sted: 14. apr. 2020 12:0013:00, Castbergs bibliotek, 3. etasje, Domus Bibliotheca

Ulf Stridbeck innleder som del av sin 70-årsmarkering.

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 16. apr. 2020 12:0013:00, Nye Rettshistorisk Samling

Gert-Fredrik Malt innleder om folkerettslige subjekter og normsystemer hos Emer de Vattel.

Tid og sted: 21. apr. 2020 15:1517:00, Domus Juridica 7108

Political science reading group with Monika Glavina

Tid og sted: 22. apr. 2020 12:1513:15, Domus Juridica, room 8113

PluriCourts Lunch Seminar with Vegard Tørstad.

Tid og sted: 23. apr. 2020 14:0015:00, Domus Juridica, room 7108

TBA

Tid og sted: 29. apr. 2020 12:1513:00, Domus Juridica 7227

Lunch seminar with Caroline E. Foster.

Tid og sted: 11. mai 202015. mai 2020, University of Oslo

PluriCourts hosts a one week intensive interdisciplinary Ph.D.-course on the legitimacy of international law and international institutions, with a particular focus on international courts, in Oslo, Norway, May 11 to May 15 2020.

Tid og sted: 12. mai 2020 15:1517:00, Domus Juridica 7224

Political science reading group with Tarald Laudal Berge.

Tid og sted: 14. mai 2020 12:0013:00, Nye Rettshistorisk Samling

Maria Astrup Hjort innleder.

Tid og sted: 19. mai 2020 12:0013:00, Nye Rettshistorisk Samling

Gilduin Davy innleder om den mellomalderske lagmannen i fransk forsking.

Tid og sted: 27. mai 2020 12:0013:00, Nye Rettshistorisk Samling

Julia Björverud innleder om offentlegheitsprinsippet i svensk rett.