Strategi

Det juridiske fakultet skal ivareta sitt nasjonale ansvar for juridisk kunnskap og forskning, og styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsfakultet gjennom nært samspill mellom forskning, innovasjon, utdanning og formidling, og samtidig medvirke til å styrke Universitetet i Oslo sin internasjonale posisjon på disse områdene.

Publisert 18. nov. 2014 15:27 - Sist endret 3. feb. 2022 18:18