Bård Sverre Tuseth

Bilde av Bård Sverre Tuseth
English version of this page
Telefon +47 22859494
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)
Emneord: Rettshistorie

Publikasjoner

 • Tuseth, Bård Sverre (2019). Laster eller forhåner monarkisk regjeringsform : De rettslige grensene for kritikk av kongedømmet, I: Ruth Hemstad & Dag Michalsen (red.),  Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914.  Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  kapittel 8.  s 189 - 209
 • Tuseth, Bård Sverre (2019). Termer over tid, I: Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-055-4.  5.  s 90 - 104

Se alle arbeider i Cristin

 • Winge, Nikolai K & Tuseth, Bård Sverre (2018). Masteroppgaven i Juss - Kort forklart (2. utg). Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03057-9.  191 s.
 • Fauchald, Ole Kristian & Tuseth, Bård Sverre (ed.) (2016). Global and Regional Treaties. Department of Public and International Law, University of Oslo.  ISBN 9788280631237.  2109 s.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Tuseth, Bård Sverre (2014). Masteroppgaven i juss - Kort forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02345-8.  157 s.
 • Bertnes, Pål Andreas & Tuseth, Bård Sverre (2012). Faglig informasjon på Internett - kvalitet og kildekritikk. Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353270.  154 s.
 • Fauchald, Ole Kristian & Tuseth, Bård Sverre (red.) (2012). Global and Regional Treaties, 2012. Institutt for offentlig rett.  ISBN 978-82-8063-114-5.  2009 s.
 • Tuseth, Bård Sverre & Fauchald, Ole Kristian (ed.) (2010). Global and regional treaties. Department of Public and International Law, University of Oslo.  ISBN 978-82-8063-089-6.  2756 s.
 • Tuseth, Bård Sverre & Fauchald, Ole Kristian (ed.) (2007). Global and European treaties. Department of Public and International Law, University of Oslo.  ISBN 978-82-8063-075-9.  1985 s.
 • Tuseth, Bård Sverre; Iversby, Randi Halveg & Jansen, Lars Finholt (red.) (2007). Institutt for offentlig rett - bibliografi 1957-2006. Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8063-071-1.  386 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tuseth, Bård Sverre (2017). Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt: Men - ytringsfrihedens historie i Danmark. Gyldendal, København, 2016.. Historisk Tidsskrift (Danmark).  ISSN 0106-4991.  117(1), s 305- 312
 • Tuseth, Bård Sverre (2013). Asbjørn Kjønstads bibliografi, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Bibliografi.  s 685 - 703
 • Tuseth, Bård Sverre (2013). Bibliografi Erik Magnus Boe, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  Bibliografi.  s 445 - 455
 • Tuseth, Bård Sverre (2013). Nordic legislative cooperation and its impact on legal research.
 • Tuseth, Bård Sverre (2012). Bibliografi - Jon T.Johnsen. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  38(3/4), s 288- 294
 • Tuseth, Bård Sverre (2012). Bibliografi Hans Christian Bugge, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Bibliografi.  s 649 - 657
 • Tuseth, Bård Sverre (2012). Utfordringer for juridiske bibliotek på grunn av rettens internasjonalisering.
 • Brandsæter, Signe Marie; Hegna, Knut; Lørdahl, Anita Pedersen & Tuseth, Bård Sverre (red.) (2008). Biblioteket og forskningen. Foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo 2. - 4- juni 2008. Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo. 4.
 • Tuseth, Bård Sverre (2006). Bruk av nettressurser i juridiske arbeider, I: Karen Danbolt; Anne-Marie Tronslin & Hilde Westbye (red.),  På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006.  Det juridiske fakultetsbibliotek. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-997475-0-3.  Kapittel.  s 39 - 44
 • Tuseth, Bård Sverre (2006). Carl August Fleischers bibliografi, I: Henning Jakhelln; Ole Kristian Fauchald & Aslak Syse (red.),  dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  Bibliografi.  s 659 - 678

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. des. 2008 13:12 - Sist endret 11. apr. 2018 12:31