bardtu

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde
Emneord: Rettshistorie

Publikasjoner

 • Tuseth, Bård Sverre (2019). Laster eller forhåner monarkisk regjeringsform : De rettslige grensene for kritikk av kongedømmet. I Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (Red.), Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914 . Pax Forlag. ISSN 9788253041179. s. 189–209.
 • Tuseth, Bård Sverre (2019). Termer over tid. I Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Fordom og forventning: Ei handbok i rettshistorisk metode. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-055-4. s. 90–104.

Se alle arbeider i Cristin

 • Winge, Nikolai K & Tuseth, Bård Sverre (2018). Masteroppgaven i Juss - Kort forklart (2. utg). Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03057-9. 191 s.
 • Fauchald, Ole Kristian & Tuseth, Bård Sverre (2016). Global and Regional Treaties. Department of Public and International Law, University of Oslo. ISBN 9788280631237. 2109 s.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Tuseth, Bård Sverre (2014). Masteroppgaven i juss - Kort forklart. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02345-8. 157 s.
 • Bertnes, Pål Andreas & Tuseth, Bård Sverre (2012). Faglig informasjon på Internett - kvalitet og kildekritikk. Abstrakt forlag. ISBN 9788279353270. 154 s.
 • Fauchald, Ole Kristian & Tuseth, Bård Sverre (2012). Global and Regional Treaties, 2012. Institutt for offentlig rett. ISBN 978-82-8063-114-5. 2009 s.
 • Tuseth, Bård Sverre & Fauchald, Ole Kristian (2010). Global and regional treaties. Department of Public and International Law, University of Oslo. ISBN 978-82-8063-089-6. 2756 s.
 • Tuseth, Bård Sverre & Fauchald, Ole Kristian (2007). Global and European treaties. Department of Public and International Law, University of Oslo. ISBN 978-82-8063-075-9. 1985 s.
 • Tuseth, Bård Sverre; Iversby, Randi Halveg & Jansen, Lars Finholt (2007). Institutt for offentlig rett - bibliografi 1957-2006. Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-8063-071-1. 386 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tuseth, Bård Sverre (2017). Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt: Men - ytringsfrihedens historie i Danmark. Gyldendal, København, 2016. Historisk Tidsskrift (Danmark). ISSN 0106-4991. 117(1), s. 305–312.
 • Tuseth, Bård Sverre (2013). Nordic legislative cooperation and its impact on legal research.
 • Tuseth, Bård Sverre (2013). Bibliografi Erik Magnus Boe. I Stub, Marius & Kraby, Ida Hjort (Red.), Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02201-7. s. 445–455.
 • Tuseth, Bård Sverre (2013). Asbjørn Kjønstads bibliografi. I Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Red.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-42443-2. s. 685–703.
 • Tuseth, Bård Sverre (2012). Utfordringer for juridiske bibliotek på grunn av rettens internasjonalisering.
 • Tuseth, Bård Sverre (2012). Bibliografi Hans Christian Bugge, Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01953-6. s. 649–657.
 • Tuseth, Bård Sverre (2012). Bibliografi - Jon T.Johnsen. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 38(3/4), s. 288–294.
 • Tuseth, Bård Sverre (2006). Bruk av nettressurser i juridiske arbeider. I Danbolt, Karen; Tronslin, Anne-Marie & Westbye, Hilde (Red.), På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006. Det juridiske fakultetsbibliotek. Universitetet i Oslo. ISSN 82-997475-0-3. s. 39–44.
 • Tuseth, Bård Sverre (2006). Carl August Fleischers bibliografi. I Jakhelln, Henning; Fauchald, Ole Kristian & Syse, Aslak (Red.), dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00960-3. s. 659–678.
 • Brandsæter, Signe Marie; Hegna, Knut; Lørdahl, Anita Pedersen & Tuseth, Bård Sverre (2008). Biblioteket og forskningen. Foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo 2. - 4- juni 2008. Universitetsbiblioteket i Oslo. ISSN 978-82-8037-015-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. des. 2008 13:12 - Sist endret 11. apr. 2018 12:31