Birgit Hellesnes

Bilde av Birgit Hellesnes
English version of this page
Telefon +47 22850239
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Birgit Hellesnes er stipendiat ved Institutt for offentlig rett. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet (2013-2016), dommerfullmektig (2011-2013) og advokatfullmektig (2010-2011).

Hellesnes har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2009). Under studiene hadde hun utvekslingsopphold ved Københavns Universitetet, hvor hun blant annet tok spesialfag om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Tittelen på hennes masteroppgave (30 sp) er «Forholdet mellom uskyldspresumsjonen etter EMK art. 6 (2) og straffebud helt eller delvis uten skyldkrav».

PhD-avhandling

Hellesnes skriver PhD-avhandling med arbeidstittel: "Norges Høyesteretts menneskerettsargumentasjon. Belyst ved et begrunnelsesperspektiv på retten til rettferdig rettergang.".

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 14. nov. 2016 09:50 - Sist endret 26. apr. 2022 10:45