Høring om klimalov

Mandag 12. januar holdt jeg innlegg på Klima- og miljøverndepartementets høringsmøte om klimalov. Jeg tok der til orde for å utrede nærmere muligheten for en helhetlig klimalov.

 

 

 

Innlegg på høringsmøte om klimalov

Høringsmøtet ble avholdt som en del av oppfølgingen av et høringsnotat fra KLD kalt "Perspektiver på en klimalov". Høringsmøtet ligger i opptak på regjeringens nettsider. Høringsnotatet har høringsfrist 30. januar. Høringsnotatet er trolig ment å berede grunnen for en grundigere vurdering av klimalov.

Klimalover er tema i flere land. Storbritannia har vedtatt klimaendringsloven ("Climate Change Act 2008"), Danmark lov om Klimarådet, klimapolitisk redegjørelse, og fastsættelse af nationale klimamålsætninger, i Finland blir trolig forslag til "klimatlag" vedtatt av Riksdagen og i Sverige ble det 8. januar igangsatt utredning av klimalov. I følge det svenske mandatet for lovutredningen pågår det utredninger i 60 land av nasjonale klimapolitiske rammeverk for utslippsreduksjoner frem til 2050.

Lenke til lysarkene fra presentasjonen min.

 

 

 

 

 

Publisert 14. jan. 2015 10:37 - Sist endret 1. juni 2015 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere