Blogg

Velkommen til Jon Christian Fløysvik Nordrums blogg. På bloggen vil jeg legge ut og kommentere foredrag, forelesninger og annen informasjon fra mitt virke som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Ny lovlab - en del av fakultetets satsing på praksisnære og studentaktiviserende læringsformer. Foto/montasje: Egil Jahren/UiO
Publisert 29. mai 2019 11:58

Fra og med høsten 2019 er undervisningen i faget JUS 5502 Lovgivningslære organisert i en lovlab. Her forklarer jeg hvorfor vi legger om undervisningen i faget, og hvorfor vi har valgt å kalle den nye undervisningsformen for en lovlab.

Publisert 1. mai 2018 12:09

Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 2. til 4. mai (12:15-14:00 alle dagene)  i Storsalen. Her har jeg lagt ut lysarkene jeg skal bruke og en liten oppskrift.

Publisert 11. jan. 2018 17:27

Jeg holder 8 forelesningstimer i forvaltningsrett (JUS 2211) dette semesteret. I denne bloggposten ønsker jeg velkommen til forelesning, gir noen lesetips, noen råd om studieteknikk og juridisk tenkning samt legger ut lysarkene til enkelttimene.

Publisert 20. nov. 2017 16:45

Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 23. november (09:15-11:00, 12:15-14:00) og 24. november (12:15-14:00)  i Storsalen. Her har jeg lagt ut lysarkene jeg skal bruke og en liten oppskrift. Jeg peker også på noen utviklingstrekk.

Publisert 11. okt. 2017 11:35

Forelesningen onsdag 11. oktober finner ikke sted auditorium 14 i DB, men auditorium 13 i Domus Media. Inngangen finner dere bak Domus Media. Gå inn døra markert med rød pil, opp i andre etasje, rett frem og til høyre. (Se kartet nedenfor.)

Publisert 29. sep. 2017 14:40

I denne bloggposten gir jeg en oversikt over gjenstående forelesninger i JUROFF 1201 høsten 2007 og sier litt om hvordan jeg planlegger resten av forelesningene.

Publisert 14. sep. 2017 11:49

Vi har tilbakelagt 4 av 25 forelesningstimer. Jeg syns det var en takknemlig forsamling å forelese for. Jeg fikk også et visst inntrykk av hvordan vi kan legge dette opp fremover for å få best mulig utbytte.

Publisert 28. nov. 2016 16:40

Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 29., 30. november og 1. desember mellom 10:15 og 12:00 i Misjonssalen. Her har jeg lagt ut lysarkene  (oppdatert 1. des.) jeg vil benytte meg av og en liten oppskrift.

Publisert 2. nov. 2016 13:55

Vi har vært igjennom 19 timer og i disse timene har vi dekket de fleste læringsmålene i JUROFF 1201. Det gjenstår noen mål: De er emnet for de neste timene.

Publisert 30. okt. 2016 11:43

Jeg holdt prøveforelesning over temaet "Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten" fredag 28. oktober kl. 14:15. Prøveforelesningen er en del av bedømmelsesgrunnlaget for et utlyst lektorat.

Publisert 24. okt. 2016 10:07

26. og 27. september besøkte en delegasjon fra Det koreanske lovgivningsforskningsinstitutt Oslo. Bakgrunnen for besøket er at Sør-Korea ser mot Norge for å videreutvikle egen lovgivning og lovgivningsprosess. Instituttet ønsker et samarbeid med oss.

Publisert 14. jan. 2015 10:37

Mandag 12. januar holdt jeg innlegg på Klima- og miljøverndepartementets høringsmøte om klimalov. Jeg tok der til orde for å utrede nærmere muligheten for en helhetlig klimalov.