Blogg

Velkommen til Jon Christian Fløysvik Nordrums blogg. På bloggen vil jeg legge ut og kommentere foredrag, forelesninger og annen informasjon fra mitt virke som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Bilde av Hillary Clinton og Donald Trump.
Publisert 2. nov. 2020 12:16

9. november 2016 våknet jeg opp og fikk sjokk. Det viste seg at Donald Trump hadde vunnet det amerikanske presidentvalget. Samme dag holdt jeg de tre siste forelesningstimene i JUROFF 1201 Introduksjon til forvaltningsrett. Jeg følte et tvingende behov for å si noe i lys av det amerikanske presidentvalget - den siste timen foreleste jeg over forvaltningsrettslige- og statsrettslige grunnstrukturer i lys av det amerikanske valget.

Sindre Buer, student i Lovlab 2019
Publisert 14. aug. 2020 15:01

CELLs utsendte studentpilarleder møtte Lovlab-alumni Sindre Buer for en prat om velferdsrett, teknologi, og hvorfor JUS5502 - Lovgivningslære er årets hotteste valgfag.  

Bildet kan inneholde: begivenhet, tilpasning, presentasjon, offentlig tale, jobb.
Publisert 12. aug. 2020 12:41

Har du lyst til å ta et innovativt og praksisnært valgemne? Vil du skrive en egen lov? Faget Lovgivningslære gir deg mulighet til å bruke jussen som verktøy til å løse aktuelle problemstillinger. Her kan du lese Karin Johanne Nordby og Marie Legernes Teigen fortelle om hvordan det var å være student i Lovlab høsten 2019.

Publisert 11. aug. 2020 22:23

Har du lyst å lære hvordan du skriver lover og NOUer? I så fall er lovlab og valgemnet JUS 5502 faget for deg. Vi har åpnet for søkere frem til 17. august. Det er fortsatt plasser igjen.

Collage av medieoppslag fra saken om utredning av ny foreningslov som ble lagt ut på anbud. Det ene bildet er av næringsminister Iselin Nybø. Det andre av arbeiderpartipolitiker Hadia Tajik.
Publisert 10. juli 2020 16:49

Tviteriatet rangerte i perioden 29. juni til 4. juli ulike måter å utrede forslag til ny lover. Etter en rysare av en avstemning, der professorenes anseelse etterhvert raste mot bunnen, kan jeg nå presentere resultatene.

De ferdig trykte utredningene fra 2019
Publisert 12. juni 2020 11:29

I Lovlab lærer du å utrede og skrive lovgivning gjennom å skrive Jusstudentenes offentlige utredninger (JOU) på oppdrag fra virkelige oppdragsgivere. I Lovlab høsten 2020 samarbeider vi med WWF, JURK/Jussbuss, NAV Seksjon informasjonsforvaltning og Bodø kommune.

Bildene illustrerer mandatene for oppdrag i Lovlab høsten 2020. Det er et ansikt bak en mengde binære tall, en skilpadde i et blått hav med plast over hodet, en illustrasjon av et Covid-19-virus og et øye som titter frem bak algoritmer.
Publisert 12. juni 2020 11:29

Lovlab er stolt av å kunne presentere seks viktige og svært spennende JOU-mandater til studentene i lovgivningslære. Denne gangen samarbeider vi med NAV Seksjon informasjonsforvaltning, Verdens naturfond (WWF), Bodø kommune og JURK og Jussbuss.

Ny lovlab - en del av fakultetets satsing på praksisnære og studentaktiviserende læringsformer. Foto/montasje: Egil Jahren/UiO
Publisert 29. mai 2019 11:58

Fra og med høsten 2019 er undervisningen i faget JUS 5502 Lovgivningslære organisert i en lovlab. Her forklarer jeg hvorfor vi legger om undervisningen i faget, og hvorfor vi har valgt å kalle den nye undervisningsformen for en lovlab.

Publisert 1. mai 2018 12:09

Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 2. til 4. mai (12:15-14:00 alle dagene)  i Storsalen. Her har jeg lagt ut lysarkene jeg skal bruke og en liten oppskrift.

Publisert 11. jan. 2018 17:27

Jeg holder 8 forelesningstimer i forvaltningsrett (JUS 2211) dette semesteret. I denne bloggposten ønsker jeg velkommen til forelesning, gir noen lesetips, noen råd om studieteknikk og juridisk tenkning samt legger ut lysarkene til enkelttimene.

Publisert 20. nov. 2017 16:45

Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 23. november (09:15-11:00, 12:15-14:00) og 24. november (12:15-14:00)  i Storsalen. Her har jeg lagt ut lysarkene jeg skal bruke og en liten oppskrift. Jeg peker også på noen utviklingstrekk.

Publisert 11. okt. 2017 11:35

Forelesningen onsdag 11. oktober finner ikke sted auditorium 14 i DB, men auditorium 13 i Domus Media. Inngangen finner dere bak Domus Media. Gå inn døra markert med rød pil, opp i andre etasje, rett frem og til høyre. (Se kartet nedenfor.)

Publisert 29. sep. 2017 14:40

I denne bloggposten gir jeg en oversikt over gjenstående forelesninger i JUROFF 1201 høsten 2007 og sier litt om hvordan jeg planlegger resten av forelesningene.

Publisert 14. sep. 2017 11:49

Vi har tilbakelagt 4 av 25 forelesningstimer. Jeg syns det var en takknemlig forsamling å forelese for. Jeg fikk også et visst inntrykk av hvordan vi kan legge dette opp fremover for å få best mulig utbytte.

Publisert 28. nov. 2016 16:40

Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 29., 30. november og 1. desember mellom 10:15 og 12:00 i Misjonssalen. Her har jeg lagt ut lysarkene  (oppdatert 1. des.) jeg vil benytte meg av og en liten oppskrift.

Publisert 2. nov. 2016 13:55

Vi har vært igjennom 19 timer og i disse timene har vi dekket de fleste læringsmålene i JUROFF 1201. Det gjenstår noen mål: De er emnet for de neste timene.