Foredrag om administrative sanksjoner og reaksjoner 23. september

Mandag 23. september var jeg og avdelingsdirektør Arnulf Tverberg faglig kursledere for et kurs i regi av Juristenes utdanningssenter. Kurset bar tittelen "administrative sanksjoner og reaksjoner ved lovbrudd" og samlet hundre deltakere fra blant annet forvaltningen og advokatstanden.

Temaet er svært aktuelt. I Norge har vi de ti siste årene sett fremveksten i lovverket av hjemler for forvaltningsilagte sanksjoner og reaksjoner. Et velkjent eksempel er adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr (krav om å betale et pengebeløp) for brudd på akvakulturloven § 30. I dag er det slike hjemler i over 60 forvaltningslover. Foruten overtredelsesgebyr er det verd å merke seg stadig flere hjemler til å ilegge tvangsmulkt, inndra utbytte av den ulovlige handlingen, stenge virksomhet eller å frata rettigheter. Forvaltningssanksjoner og reaksjoner supplerer og erstatter det tradisjonelle strafferettslige systemet på en lang rekke områder.  Den grunnleggende utredningen på området er NOU 2003:15 der det foreslås alminnelige regler om administrative sanksjoner og reaksjoner i forvaltningsloven. I følge Justisdepartementet vil det snart bli fremlagt en lovproposisjon.

På kurset foredro jeg med tittelen "Hvordan utforme et effektivt og fleksibelt sanksjons- og reaksjonssystem". En gjennomkjøring av foredraget - som i stor grad samsvarer med det endelige foredraget - har jeg lagt ut her for de som måtte ha interesse av det. (På grunn av at dette er et opptak av en gjennomkjøring vil det være noen opphold der jeg noterer endringer jeg skal gjøre.)

Foruten mitt eget bidrag var det bidrag fra avdelingsdirektør i Justisdepartementets lovavdeling Arnulf Tverberg, advokat hos Regjeringsadvokaten Marius Stub og Høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy.

Se også utredningen av administrative sanksjoner og reaksjoner i akvakulturloven som jeg ledet i 2012. Rapporten ledet til et stor sett likelydende lovvedtak og lovproposisjon.

Jeg vil fra tid til annen presentere nytt om administrative sanksjoner og reaksjoner her på bloggen.

 

Emneord: sanksjoner, forvaltning, reaksjoner, overtredelsesgebyr
Publisert 25. sep. 2013 13:02 - Sist endret 12. juni 2015 09:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere