Lær lovgivningslære i Lovlab!

I Lovlab lærer du å utrede og skrive lovgivning gjennom å skrive Jusstudentenes offentlige utredninger (JOU) på oppdrag fra virkelige oppdragsgivere. I Lovlab høsten 2020 samarbeider vi med WWF, JURK/Jussbuss, NAV Seksjon informasjonsforvaltning og Bodø kommune.

De ferdig trykte utredningene fra 2019

Studentene i Lovlab høsten 2019 skrev JOU 2019: 2 Lex Digital - Hendelsesorientert tildeling av velferdsytelser, JOU 2019: 3 Klimalov for kommuner, JOU 2019: 4 Mikromobilitet og nye utfordringer - Om bruk og utleie av el-sparkesykler og JOU 2019: 5 Ny rettshjelpslov - En rettshjelpsordning som trygger rettssikkerheten i velferdsstaten Norge.

De store spørsmål

Årets JOU-oppdrag handler om plastforurensning, lokale pandemiregler, digital forvaltning og digital ekskludering. Alle oppdragene er svært aktuelle og omhandler viktige problemstillinger for samfunnet og ikke minst er de utfordrende og spennende.

Les mer om høstens JOU-oppdrag her.
 

Virkelighetsnært

Vær forberedt på at dette faget er annerledes bygget opp enn alle andre valgemner. Emnet er lagt opp virkelighetsnært, vi etterligner virkelige utredningsprosesser og da særlig utredninger som inntas i serien Norges offentlige utredninger (NOU). Det innebærer at dere står ganske fritt i hvordan dere ønsker å gå frem, hva dere vil utrede og hva dere kan foreslå. Det fordrer at gruppene kan jobbe godt sammen og selv tar initiativ.  

Les mer om undervisningsmetoden lovlab her.

Les om hvorfor undervisningsmetoden er kalt lovlab her.

Les mer om hvorfor det er viktig å lære lovgivningslære her. (Dette ble skrevet før vi la om undervisningsmetoden, men perspektivet er stadig det samme.)

Godt fornøyde studenter

Faget ble grundig evaluert i høsten 2019 og studentene var svært godt fornøyde generelt og med læringsutbytte spesielt, men samtidig var det flere studenter som synes faget var krevende. Det er derfor viktig at man er forberedt på at fagets virkelighetsnærhet innebærer at dere selv i stor grad må legge opp prosess og finne både spørsmål og svar. Vi har gjort noen tiltak for å gjøre faget enda bedre enn det var i fjor. Vi har tilsatt to undervisningsassistenter, som begge var lovlabstudenter høsten 2019. Assistentene vil – i tillegg til ansvarlig faglærer – veilede dere underveis i prosessen og kan hjelpe til å løse opp dersom man står fast.

Arbeide sammen

I faget vil dere lære å arbeide sammen. En sentral ferdighet for jurister er å arbeide sammen, ikke minst i utredningsarbeid. Vi tar på alvor at dere ikke har lært mye om å arbeide sammen tidligere og vil derfor støtte dere i gruppearbeidet slik at det blir best mulig.

Løp og søk!

Har du lyst å gjøre godt og samfunnsnyttig arbeid, samtidig som du er med på en unik læringsopplevelse, vel da er lovgivningslære faget for deg.

Du kan søke plass på faget her! Søknadsfristen er 17. juni 2020. I søknaden prioriterer du fire ulike JOU-oppdrag. I motivasjonsbrevet kan du fortelle oss hvorfor du har lyst til å studere lovgivningslære og hvorfor du har prioritert som du har gjort.

 

Både som jurist og medlem av den lovgivande forsamlinga har eg hatt stort utbytte av dette valemnet. Kva som er god lovgivingsteknikk, fornuftig regelverksutforming og korleis lovreglane eigentleg verkar i samfunnet, burde vore obligatorisk på jusstudiet.

  Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal, student JUS 5502 høst 2018

 

 

Emneord: Lovlab, Lovgivningslære, JOU, klarspråk Av Jon Christian Fløysvik Nordrum
Publisert 12. juni 2020 11:29 - Sist endret 12. juni 2020 11:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere