JUS 2211 Forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett, forelesninger høst 2015

Jeg holder manuduksjoner i JUS 2211 (forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett) 2., 3., og 4. desember mellom 12:15 og 14:00 i Misjonssalen. Her har jeg lagt ut lysarkene jeg vil benytte meg av og en liten oppskrift.

Lysarkene til forelesningen kan lastes ned her.

Om lysarkene

Lysarkene jeg skal bruke på forelesningene er lagt ut som en pdf-fil. Den er først og fremst ment som støtte til min forelesning og ikke som et selvstendig læringsmiddel. Dere er selvsagt likevel velkomne til å se på arkene i forkant og i etterkant. Men husk da følgende:

  • en del av lysarkene er ikke umiddelbart selvforklarende - på forelesningene vil arkene inngå som en del av en større helhet som (forhåpentligvis) gjør det lettere å forstå.

  • jeg bruker aktivt illustrasjoner og figurer. De er ofte forenklinger og må leses som det. På forelesningene vil jeg forklare modellene og påpeke i hvilken grad de er forenklinger - slike forklaringer fremgår ikke av lysarkene lest isolert.

Jeg har tilrettelagt lysarkene for bruk utenfor forelesningene ved at det er lenket til alle rettskilder det er vist til på arkene. Med andre ord, dersom dere klikker på et sitat fra Rt. 1995 s. 530 (Fjordlaks) vil dere åpne dommen i Lovdata. Det forutsetter imidlertid at dere har tilgang til betalingsversjonen (som det selvsagt er på alle universitetsmaskiner). I tillegg må dere - og det er nytt med LovdataPro - opprette en personlig bruker. Det er gratis, enkelt og fort gjort. Jeg håper lenkingen gjør at arkene kan brukes som en veiviser til sentrale rettskilder i forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett. Det kan også være at noen vil ha utbytte av å repetere innholdet i forelesningene ved å navigere seg gjennom rettskildene.

Lysarkene inneholder ofte sitater fra dommer eller lovtekst. Ønsket mitt er at vi skal holde oss nært rettskildene.

 

Formål med forelesningene

Formålet med forelesningene er todelt.

Dels er det å gi dere en oversikt over sammenhengene i de offentligrettslige fagene, og da særlig sammenhengene mellom forvaltningsrett, miljørett og velferdsrett. Dels er det å gi dere god eksamensforberedelse – altså mer klassiske manuduksjoner. Heldigvis går det fint an å vareta begge formålene.

Vi har bare 6 timer til disposisjon. I løpet av den tiden skal vi dekke forvaltningsrett, velferdsrett, miljørett og trekker linjer til resten av pensumet deres. Det sier seg selv at det ikke går å dekke hele pensumet. Dere kan derfor ikke forvente at jeg går i detalj. Det går ikke. Jeg kommer til å velge ut noen temaer og går ikke i dybden, bortsett fra på enkelte spørsmål som berører flere deler av pensum.  Jeg vil være opptatt av metoden. Og kommer til å si en del om forholdet og sammenhengen mellom de ulike fagene.

Jeg kommer altså ikke til å gå overfladisk gjennom hele pensumet i forvaltningsrett, velferdsrett, miljørett. Dersom dere er ute etter det, anbefaler jeg at dere tar for dere innholdsfortegnelsene i lærebøkene i stedet for. Jeg vil konsentrere meg om emnene som det "kreves god forståelse av", jeg har laget en oversikt over disse som dere kan laste ned her.

Opptak av forelesningene

Forelesningene vil bli tatt opp og lagt ut på nett. Trolig vil opptaket ligge klart dagen etter forelesningen.

Tips

På forelesningene vil jeg gi tre tips som - dersom dere følger dem - vil gjøre dere til bedre jurister. Stikkordene er: Hvorfor? Dobbelt og trippel-les! Nært rettskildene! Dersom dere ønsker å vite hva som skjuler seg bak disse mer eller mindre selvforklarende stikkordene må dere møte på forelesning onsdag.

Vel møtt til forelesning!

 

Publisert 1. des. 2015 15:52 - Sist endret 31. jan. 2020 10:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere