Prøveforelesning for lektorstilling

Jeg holdt prøveforelesning over temaet "Legalitetsprinsippet i forvaltningsretten" fredag 28. oktober kl. 14:15. Prøveforelesningen er en del av bedømmelsesgrunnlaget for et utlyst lektorat.

Lysarkene fra forelesningen ligger her. (Avslutningsvis ligger noen lysark som jeg tok bort fordi jeg så at det ville ta for lang tid.)

Forelesningen skulle holdes utfra at målgruppen var studenter på JUS 2211, det vil si jusstudenter på andre år andre semester. Jeg er godt fornøyd med oppmøtet: Jeg antar at det var 60-70 tilhørere. Tilhørerne var stort sett studenter på andre året, andre studenter og ansatte fra miljøet på Institutt for offentlig rett. Jeg er fornøyd med gjennomføringen.

Jeg fant det utfordrende å holde en separat forelesning om legalitetsprinsippet. Normalt ville temaet inngått i en forelesningsrekke der legalitetsprinsippet ville vært berørt også i tilknytning til temaer som står i nær funksjonell sammenheng, f.eks. domstolens kontroll med forvaltningens virksomhet. I tillegg kan det være lett å la seg rive med og ta med alt for mye. Jeg hadde et mål om å knytte prinsippet tett til aktuelle problemstillinger og hendelser i samfunnet, så å si gi det liv. I tillegg ønsket jeg å få frem at den moderne lovgivningsteknikken, med utfyllende regulering av hva forvaltningen - f.eks. en barneverninstitusjon - kan og ikke kan gjøre, innebærer at spørsmålene rettsanvenderen stort sett står overfor ikke er om det trengs lovgrunnlag, men hvordan lovgrunnlaget skal tolkes.

Lysarkene fra forelesningen ligger her. Jeg hadde en plan om å ta det opp på podcast, men det glemte jeg dessverre i oppstarten. (Det kan tenkes at jeg podcaster foredraget senere.)

 

 

 

Av Jon Christian Fløysvik Nordrum
Publisert 30. okt. 2016 11:43 - Sist endret 30. okt. 2016 11:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere