Ole Kristian Fauchald

Bilde av Ole Kristian Fauchald
English version of this page
Telefon +47 22850242
Treffetider Mandager og onsdager kl 13-14. Avtal helst på forhånd.
Brukernavn
Besøksadresse PluriCourts Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

English

Bakgrunn

Jeg ble cand. jur. ved Universitetet i Oslo i 1991 og dr. juris samme sted med avhandlingen "Environmental Taxes and Trade Discrimination" i 1997. Deretter har jeg arbeidet en periode som rådgiver for Miljøverndepartementet før jeg ble ansatt som postdoktorstipendiat. Fra juli 2001 har jeg vært ansatt som førsteamanuensis og fra 2007 som professor ved Institutt for offentlig rett. Ved siden av min stilling ved fakultetet, har jeg vært ansatt ved Fridtjof Nansens Institutt fra januar 2009.

Undervisnings- og veiledningsområder

Jeg underviser i miljørett (2. studieår) og international trade law (valgemne). Sammen med Bård Sverre Tuseth har jeg ansvar for traktatsamlingen Global and Regional Treaties og traktatdatabasen ved fakultetet. Jeg veileder gjerne studentavhandlinger i miljørett, investeringsrett og handelsrett.

Forskning

Hovedfokus for forskningen er på internasjonal investeringsrett som et ledd i min deltakelse i PluriCourts (senter for fremragende forskning, 2013-2023). Der er jeg med i koordinatorgruppen. Jeg har jeg også ansvar for et eget forskningsprosjekt om investeringsrett (LEGINVEST, 2018-2022). Halvparten av min stilling benyttes til disse prosjektene. I tillegg dekker jeg forskningsområdene nasjonal og internasjonal miljørett og internasjonal handelsrett (WTO).

Publikasjoner og saker

Vitenskapelige publikasjoner

Juridiske betenkninger, debattinnlegg og foredrag

Saker

 

Emneord: Folkerett, Miljørett, Menneskerettigheter, Internasjonal handelsrett, WTO, Internasjonal investeringsrett, Naturressursrett
Publisert 14. mars 2008 10:08 - Sist endret 24. nov. 2021 14:23