Sverre Blandhol

Bilde av Sverre Blandhol
English version of this page
Telefon +47 22850215
Mobiltelefon 900 37 326
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Forhandlinger

 • Konflikthåndtering

 • Mekling

 • Etikk

 • Retorikk

 • Juridisk metode

 • Kontraktsrett

 • Sivilprosess og tvisteløsning

Blandhol er medlem av forskergruppene i Naturressursrett og Kontraktsrett, og medlem av Europarettsnettverket.

Bakgrunn

Sverre Blandhol har doktorgrad i juss (2004) og mastergrader i idehistorie (1999) og psykologi (2012). Han har et omfattende faglitterært forfatterskap. I tillegg har Blandhol bred praktisk erfaring fra arbeid som advokat og mekler.

Undervisning

Sverre Blandhol underviser i blant annet forhandlinger, konflikthåndtering, etikk og obligasjonsrett.

Priser

Revisorforeningens pris for beste artikkel 2012:

"Utførelsen av revisjonsoppdrag og ubevisst moral: Årsaker til etisk svikt", Revisjon og Regnskap 2012, s. 37-45

 

Emneord: Forhandlinger, Etikk, Retorikk, Tvisteløsning, Miljørett, Europarett, Konflikthåndtering, Mekling, Juridisk metode, Kontraktsrett, Sivilprosess, Tvisteløsning

Publikasjoner


Blandhol, Sverre (2021). Konfliktkoden. Forstå hva som foregår i konflikt . Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-3395-3. 266 s.

Blandhol, Sverre (2020). Smarte forhandlinger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03653-3. 275 s.

Blandhol, Sverre (2014). Kritikkens forutsetning : kampen om trykkefriheten 1797-1801. I Tjønneland, Eivind (Red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. s. 279–316.

Blandhol, Sverre (2013). De beste grunner - Reelle hensyn i juridisk argumentasjon. Gyldendal Juridisk. 210 s.

Blandhol, Sverre; Møller, Tor Martin & Wehus, Glenn Øystein (2010). Epiktets håndbok - Om Kunsten å Leve. Vigmostad & Bjørke. ISBN 9788241906251. 202 s.

Blandhol, Sverre (2005). Nordisk rettspragmatisme - Savigny, Ørsted og Schweigaard om vitenskap og metode. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 87-574-1359-2.  281 s.

Blandhol, Sverre (1999). Juridisk Ideologi - Alf Ross' kritikk av naturretten. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  162 s.

 • Blandhol, Sverre (2019). Juridisk metode og den nordiske rettspragmatisme. I Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Red.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. s. 623–638.
 • Blandhol, Sverre (2016). Hvordan kan norsk rettsmekling forbedres? I Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak & Tverberg, Arnulf (Red.), Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02446-2. s. 87–97.
 • Blandhol, Sverre (2015). Bedre stykkevis og delt, enn fullt og helt? Avtalelovene og den norske rettspragmatisme. I Andersen, Mads Bryde (Red.), Aftaleloven 100 år. DJØF Forlag. ISSN 978-87-574-3321-0. s. 37–61.
 • Blandhol, Sverre & Mahler, Tobias (2015). Advokaten i fremtiden. I Knudtzon, Sigurd (Red.), Å være advokat. Universitetsforlaget. ISSN 9788215025230. s. 24–60.
 • Blandhol, Sverre; Tøssebro, Henriette N. & Skotheim, Øystein (2015). Innføring i juridisk metode. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 50(6), s. 310–345.
 • Blandhol, Sverre (2014). Kritikkens forutsetning : kampen om trykkefriheten 1797-1801. I Tjønneland, Eivind (Red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. s. 279–316.
 • Blandhol, Sverre (2012). Vil en tydeligere meklingsmodell føre til bedre mekling? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 195–219.
 • Blandhol, Sverre (2012). Utførelsen av revisjonsoppdrag og ubevisst moral: Årsaker til etisk svikt. Revisjon og Regnskap. ISSN 0332-7795. s. 37–45.
 • Blandhol, Sverre (2011). Fire problemer på veien mot forlik. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. s. 36–60.
 • Blandhol, Sverre (2011). Valget mellom forlik og rettssak. Hvor gode er advokater til å bedømme prosessrisiko og hvorfor går det ofte galt? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 596–617.
 • Blandhol, Sverre (2010). Konfliktløsning. Urealistisk optimisme ved valget mellom forlik og rettssak i privatrettslige tvister. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 15–16.
 • Blandhol, Sverre (2009). Schweigaards overdrivelser. I Mestad, Ola (Red.), Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-029-5. s. 205–227.
 • Michalsen, Dag & Blandhol, Sverre (2007). Perspektiver på Francis Hagerup. I Michalsen, Dag & Blandhol, Sverre (Red.), Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Unipax. ISSN 9788281520141. s. 9–17.
 • Blandhol, Sverre (2007). "Francis Hagerup om juridisk metode". I Michalsen, Dag & Blandhol, Sverre (Red.), Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Unipax. ISSN 9788281520141. s. 21–45.
 • Blandhol, Sverre (2006). "The rhetorical foundations of Nordic jurisprudence". Ideas in History. ISSN 1890-1832.
 • Blandhol, Sverre (2005). ”Quentin Skinner og rettsvitenskapshistorie”. I Michalsen, Dag (Red.), Rett, historie, metode. Institutt for offentlig rett. ISSN 82-8063-047-3. s. 37–64.
 • Blandhol, Sverre (2005). "Er rettsanvendelsen i EU-domstolen og Menneskerettsdomstolen vesensforskjellig fra norsk rettskildelære?". Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 316–327.
 • Blandhol, Sverre (2005). "Hva er pragmatisme?". Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 491–524.
 • Blandhol, Sverre (2005). ”Den nordiske rettsvitenskapens retoriske grunnlag”. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. s. 17–32.
 • Blandhol, Sverre (2004). ”Carl Ussing og den nordiske rettspragmatisme”. I Fliflet, Arne m fl (Red.), Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 87-574-0963-3. s. 37–44.
 • Blandhol, Sverre (2004). "Pragmatismens aktualitet i rettsvitenskap og rettsanvendelse". Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 365–391.
 • Blandhol, Sverre (2004). ”Rettspragmatismen i Fredrik Stangs, Ragnar Knophs og Gunnar Astrup Hoels forfatterskap”. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143.
 • Blandhol, Sverre (2003). "Retorikk og juss". Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 499–518.
 • Blandhol, Sverre (2003). ”Norsk rettspositivisme?”. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 419–433.
 • Blandhol, Sverre (2003). ”Om rett og moral”. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 60–78.
 • Blandhol, Sverre (2002). "Juss og pragmatisme". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 14(3), s. 95–100.
 • Blandhol, Sverre (1999). Efterord: "Forskeren og mennesket - set i eftertiden". I Foighel, Isi; Gammeltoft-Hansen, Hans & Zahle, Henrik (Red.), Alf Ross 1899-1999 Ret som teknik, kunst og videnskab og andre essays. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København. ISSN 87-574-0172-1. s. 393–407.
 • Blandhol, Sverre (1997). ”Severin og det romantiske”. I Blandhol, Sverre; Holtsmark, Hilde & Tønseth, Jan Jacob (Red.), En vandrer på jorden – om Emil Boysons liv og diktning. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-17813-8.

Se alle arbeider i Cristin

 • Blandhol, Sverre (2021). Konfliktkoden. Forstå hva som foregår i konflikt . Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-3395-3. 266 s.
 • Blandhol, Sverre (2020). Smarte forhandlinger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03653-3. 275 s.
 • Blandhol, Sverre (2014). Konfliktanalyse. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1438-9. 337 s.
 • Blandhol, Sverre (2013). De beste grunner : reelle hensyn i juridisk argumentasjon. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-42431-9. 256 s.
 • Blandhol, Sverre (2013). De beste grunner : reelle hensyn i juridisk argumentasjon. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-42431-9. 256 s.
 • Blandhol, Sverre; Møller, Tor Martin & Wehus, Glenn Øystein (2010). Epiktets håndbok - Om Kunsten å Leve. Vigmostad & Bjørke. ISBN 9788241906251. 202 s.
 • Michalsen, Dag & Blandhol, Sverre (2007). Rettsforsker, politiker, internasjonalist: Perspektiver på Francis Hagerup. Unipax. ISBN 9788281520141. 205 s.
 • Blandhol, Sverre (2005). Nordisk rettspragmatisme - Savigny, Ørsted og Schweigaard om vitenskap og metode. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISBN 87-574-1359-2. 281 s.
 • Blandhol, Sverre (1999). Juridisk Ideologi - Alf Ross' kritikk av naturretten. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 162 s.
 • Blandhol, Sverre; Holtsmark, Hilde & Tønseth, Jan Jacob (1997). En vandrer på jorden – om Emil Boysons liv og diktning. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-17813-8. 204 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Backer, Inge Lorange & Blandhol, Sverre (2016). Komplekse næringslivstvister for domstolene. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 193–195.
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Meklerrollen ved mekling i domstolene, av Camilla Bernt. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 376–378.
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Psykologi och bevisvärdering. Myter om trovärdighet og tillförlitlighet, av Sven Å Christianson & Marika Ehrenkrona. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 378–381.
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Medling och andra former av konflikthantering, av Jan Norman & Lina Öhman. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 260–264.
 • Blandhol, Sverre (2013). Bokanmeldelse: Parts- og vitneavhør – i straffesaker og sivile saker, 2. utgave, av Nils Erik Lie. Tidsskrift for Rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. s. 246–253.
 • Blandhol, Sverre (2012). Hvordan kan advokater bli bedre rådgivere i tvisteløsning? Advokatbladet. ISSN 0801-3020. s. 47–48.
 • Blandhol, Sverre (2012). Mekling og Rett. Advokatbladet. ISSN 0801-3020. s. 48–49.
 • Blandhol, Sverre (2011). Hva kjennetegner dyktige forhandlere? Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 26–28.
 • Blandhol, Sverre (2011). Tvisteløsning.
 • Blandhol, Sverre (2011). EU-direktiv legger til rette for økt bruk av mekling. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 30–31.
 • Blandhol, Sverre & Hanson, Jørgen (2010). Advokater i blindsone - replikk om taushetsplikten. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Blandhol, Sverre & Hanson, Jørgen (2010). Taushetens grenser - advokaters taushetsplikt. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Blandhol, Sverre (2010). Hvorfor brukes ikke mekling oftere? Juristkontakt. ISSN 0332-7590.
 • Blandhol, Sverre (2010). Urealistisk optimisme ved valget mellom forlik og rettssak i privatrettslige tvister. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594.
 • Blandhol, Sverre (2010). Meklingens filosofi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Blandhol, Sverre (2010). Hvordan vi gjør det vi ikke bør - psykologisk forskning på begrenset moralitet.
 • Blandhol, Sverre (2010). The Emergence of Law and the Pursuit of Glory.
 • Blandhol, Sverre (2010). Valget mellom forlik og rettssak. Hvor gode er parter og advokater til å vurdere prosessrisiko, hvorfor går det ofte galt og hva kan gjøres til forbedring?
 • Blandhol, Sverre (2010). Etikk i jusstudiet: hvorfor, hva og hvordan.
 • Blandhol, Sverre (2010). Hindringer for forlik.
 • Blandhol, Sverre (2009). Mekling og rettsvitenskapen.
 • Blandhol, Sverre (2008). Pragmatismens relevans for rettsvitenskap og rettsanvendelse.
 • Blandhol, Sverre (2008). USA og folkeretten.
 • Blandhol, Sverre (2008). Filosofisk søppel - Anton Martin Schweigaards kritikk av tysk filosofi.
 • Blandhol, Sverre (2007). Anmeldelse av: Rettsretorikk. En Metodelære av H.P. Graver. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 635–640.
 • Blandhol, Sverre (2002). "Oppdragelse til demokrati - Alf Ross om demokrati og pedagogikk".
 • Blandhol, Sverre (2001). "Formalisme,pragamatisme, realisme: Teori, metode og grunnlovsforståelse hs Castberg, Knoph og Ross".
 • Blandhol, Sverre (1999). Nordisk prosjektseminar for hovedfagsstudenter, Kungälv 19.11-21.11.99.
 • Köhler-Olsen, Julia & Blandhol, Sverre (2017). Juridisk utredning av ordningen samvær med støttet tilsyn. Universitetet i Oslo.
 • Drozd, Filip; Blandhol, Sverre & Kraft, Pål (2012). Teaching Interpersonal Communication Skills Using an Internet Based Intervention: a Randomised Controlled Trial. Department of Psychology, University of Oslo.
 • Blandhol, Sverre (2012). Teaching Interpersonal Communication Skills Using an Internet Based Intervention: a Randomised Controlled Trial. DUO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. juli 2013 14:13 - Sist endret 15. feb. 2022 15:54

Prosjekter