Ulf Stridbeck

Professor emeritus - Institutt for offentlig rett
Bilde av Ulf Stridbeck
English version of this page
Telefon +47 22859405
Treffetider etter avtale.
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Ulf Stridbeck er født i 1949. Han er fil.kand. (med sosiologi som hovedfag) Universitetet i Göteborg 1981, jur.kand. Lunds Universitet 1981, jur. dr. Lunds universitet 1992.

Professor i rettsvitenskap ved UiO fra 1997. Stridbeck kom til UiO 1988 og skrev sin doktoravhandling ved Institutt for rettssosiologi. Fra 1993 er han ansatt ved Institutt for offentlig rett.

Stridbeck har vært visiting fellow ved King’s College, University of London 1998.

Høsten 2008 og våren 2009 hadde han et lengre forskningsopphold ved John Jay College of Criminal Justice ved City University of New York. Her jobbet han primært med rettspsykologi.

Instituttleder ved Institutt for offentlig rett, 2014-2017. Fra 1.1.2020 er Stridbeck professor emeritus samme sted.

Forskningsfelt

Aktuelle forskningsinteresser er innenfor strafferett, straffeprosess og rettspsykologi.

Han er ansvarlig redaktør for Tidsskrift for strafferett , Contributing Editor i The International Wrongful Convictions Blog og styremedlem i Nordic Network for research on Psychology and Law (NNPL).

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ulf_Stridbeck

Undervisning

Stridbeck var tidligere ansvarlig faglærer i strafferett og faglærer i straffeprosess og yrkesetikk.

Emneord: Strafferett og straffeprosess, Rettspsykologi, Rettssosiologi
Publisert 14. mars 2008 09:41 - Sist endret 21. okt. 2020 11:26

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter