English version of this page

Rett, samfunn og historisk endring

Gamle bøker fra Det juridiske fakultet. Copyright: UiO.

Forskergruppen arbeider med tids- og endringsaspektet ved retten. Forskningen foregår på tvers i fakultetet og i samarbeid med andre juridiske og historiske forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Tyngdepunktene er forfatningshistorie, rettsvitenskapshistorie, naturrettsressurshistorie og metodiske temaer.

Aktuelle prosjekter

Grunnloven. Historisk kommentarutgave 1814 - 2016

Dette vil bli en omfattende historisk kommentarutgave til alle Grunnlovens bestemmelser fra 1814 til i dag. Slik vil Grunnlovens helhet og enkelte bestemmelser bli satt inn i ulike rettslige og historiske sammenhenger.

Omformingen av folkeretten og norsk suverenitet i 1814

Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014

Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900

Offentlighet og ytringsfrihet er forutsetninger for dagens tillitsbaserte åpne nordiske samfunn. Veien dit har gått gjennom kamp, konflikt og gradvise endringer. Prosjektet vil undersøke de historiske forutsetningene for ytringsfrihetens og offentlighetenes fremvekst i Norden etter 1815 i et internasjonalt perspektiv.

Marx, rett og samfunn

Etter den globale finanskrisen i 2008 har Marx fått ny aktualitet, ikke minst igjennom nye debatter om økonomisk organisering. Prosjektet Marx, rett og samfunn undersøker spørsmålene om Marx aktualitet for akademiske analyser av rett og samfunn.

Bokserien: Oslo Studies in Legal History

preview

Oslo Studies in Legal History er en bokserie som tar sikte på å utgi bøker som omhandler sentrale tema i rettshistorie. Det er hittil utgitt 11 bind i serien. Ansvarlig redaktør for bokserien er professor Dag Michalsen.

Bokserien: Nye Perspektiver på Grunnloven