Finn Arnesen

Image of Finn Arnesen
Norwegian version of this page
Phone +47 22859613
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: European Law, Europe

Publications

 • Arnesen, Finn; Greaves, Rosa & Pozdnakova, Alla (2020). European Union law and the seabed, In Catherine Banet (ed.),  The Law of the Seabed: Access, Uses, and Protection of Seabed Resources..  Brill|Nijhoff.  ISBN 978-90-04-39156-7.  Chapter 14.  s 315 - 334
 • Arnesen, Finn & Laurantzon, Markus Aurelius Beckstrøm (2020). Rettslige konsekvenser for norsk sjømatnæring ved bortfall av EØS-avtalen, I: Arne Melchior & Frode Nilssen (red.),  Sjømatnæringen og Europa: EØS og alternativene.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040073.  Kapittel 3.  s 83 - 119
 • Arnesen, Finn (2019). EFTA-konvensjonen og skatteloven § 2-38. Skatterett.  ISSN 0333-2810.  38(4), s 241- 250 . doi: 10.18261/issn.1504-310x-2019-04-02
 • Arnesen, Finn (2018). Article 119 [Annexes and protocols as integral part of the agreement], In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 912 - 919
 • Arnesen, Finn (2018). Article 126 [Territorial Application of the EEA Agreement], In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 945 - 953
 • Arnesen, Finn (2018). Chapter 2: Agricultural and fishery products, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 335 - 341
 • Arnesen, Finn & Fredriksen, Halvard Haukeland (2018). EEA Agreement, Article 1 [Objects and purpose] and Article 2 [Definitions], In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Part I.  s 171 - 180
 • Arnesen, Finn & Fredriksen, Halvard Haukeland (2018). EEA Agreement, Contracting parties and Preamble, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 145 - 171
 • Arnesen, Finn & Fredriksen, Halvard Haukeland (2018). Surveillance and Court Agreement, Preamble and Article 1, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  kapittel.  s 973 - 978
 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland & Vedder, Christoph (2018). Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 1 - 12
 • Arnesen, Finn (2017). EEA - a "distinct legal order of its own?". MarIus.  ISSN 0332-7868.  482, s 111- 131 Full text in Research Archive.
 • Arnesen, Finn (2017). Homogeneity and disparity, In Stefan Lorenzmeier & Hans-Peter Folz (ed.),  Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder.  Nomos.  ISBN 9783848731725.  II..  s 257 - 266
 • Arnesen, Finn & Fredriksen, Halvard Haukeland (2017). Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene - etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-Linjen. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 169- 195 . doi: 10.18261/issn.0809-9510-2017-03-04-01 Show summary
 • Arnesen, Finn (2016). Valget mellom endring og ugyldighet i forbrukerkontrakter, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  Kapittel.  s 49 - 62
 • Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Høisveen, Per Håkon; Kaasen, Knut & Nygaard, Dagfinn (2016). Energy Law in Norway, In Martha Roggenkamp; Catherine Redgwell; Anita Rønne & Iñigo del Guayo (ed.),  Energy Law in Europe. National , EU and international regulation. Third edition..  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-871289-3.  11.  s 807 - 884
 • Arnesen, Finn (2015). Om den babelske vending i norsk rett. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(6), s 344- 362
 • Arnesen, Finn (2014). EU-og EØS-retten, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  §§ 14-17.  s 72 - 109
 • Arnesen, Finn (2014). Konsesjoner og tillatelser - EØS-rett og konsekvenser. MarIus.  ISSN 0332-7868.  427, s 99- 125
 • Arnesen, Finn (2013). Om det EØS-rettslige ekvivalensprinsippet - en refleksjon over en kommentar til noen merknader. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  52(1), s 119- 122
 • Arnesen, Finn (2012). Challenges of the crisis to the rules of undistorted competition in the EEA, In Erling Selvig & Peter-Christian Müller-Graff (ed.),  European law in an era of crisis.  BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-3-8305-3079-4.  kapittel.  s 91 - 100
 • Arnesen, Finn (2011). The EEA agreement and activities off-shore. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (400), s 17- 26
 • Arnesen, Finn (2010). The case law of the European courts as seen from a national supreme court - the cae of Norway, In Ulla Neergaard; Ruth Nielsen & Lynn Roseberry (ed.),  The role of courts in developing a European social model. Theoretical and methodological perspectives.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-2172-9.  Part III.  s 265 - 276
 • Arnesen, Finn (2009). The EFTA court decision on Norwegian hydropower and Norway´s response to that decision, In Ulf Hammer (ed.),  European energy law report VI.  Intersentia.  ISBN 978-90-5095-895-0.  Chapter XVI.  s 287 - 294
 • Wiggen, Janicke & Arnesen, Finn (2008). Barnevern og EØS. Perspektiv.  ISSN 1890-2537.  (2)
 • Arnesen, Finn (2007). The Relationship between the authorities and the licensees, In Ulf Hammer (ed.),  Petroleum law compendium. Book 1.  Nordisk institutt for sjørett.  ISBN 978-82-90260-48-9.  Kapittel 2.  s 25 - 35
 • Arnesen, Finn (2007). The Relationship between the holders of a licence, In Ulf Hammer (ed.),  Petroleum law compendium. Book 1.  Nordisk institutt for sjørett.  ISBN 978-82-90260-48-9.  Kapittel 3.  s 36 - 39
 • Arnesen, Finn; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Nygaard, Dagfinn & Høisveen, Per Håkon (2007). Energy law in Norway, In Martha Roggenkamp; Catherine Redgwell; Iñigo del Guayo & Anita Rønne (ed.),  Energy law in Europe. National, EU and International regulation.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-921719-9.  12.  s 881 - 975
 • Arnesen, Finn (2006). Challanges to Norwegian law and institutions from the widening and deepening of the scope of the four freedoms, In Erling Selvig & Peter-Christian Müller-Graff (ed.),  The European economic area enlarged.  Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 3-8305-1194-9.  Kapittel.  s 59 - 67
 • Arnesen, Finn (2006). EØS-retten og hjemfallsretten. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (4), s 238- 251
 • Arnesen, Finn (2006). Om reguleringen av adgangen til å foreta oppmålingsforretninger i lov om eiendomsregistrering. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  66(1), s 34- 38
 • Arnesen, Finn (2006). EØS-retten og hjemfallsretten. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.  ISSN 1500-0788.  9(5-6), s 66- 76
 • Arnesen, Finn (2006). Some elements of the EU treaty with relavance to cultural heritage and EU directives, In Alfredo M. Ronchi & Terje Nypan (ed.),  European legislation and cultural heritage. A growing challenge for sustainable cultural heritage management and use.  Deleyva editore.  ISBN 88-88943-05-6.  2.1.  s 44 - 45
 • Arnesen, Finn (2005). Statens erstatningsansvar ved lovgivning i strid med EØS-avtalen. Tidsskrift for erstatningsrett.  ISSN 1503-6782.  2(3-4), s 169- 170
 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola & Eckhoff, Torstein (2004). Rettssystemet, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett. 12. utg.  Universitetsforlaget.  ISBN 8215005349.  §2 Rettens kilder og anvendelse.  s 5 - 27
 • Arnesen, Finn (2003). The adaption of the product licence directive, In Ulf Hammer (ed.),  Petroleum law compendium. Book 2.  Nordisk institutt for sjørett.  2.  s 53 - 67
 • Arnesen, Finn (2003). The relationship between the authorities and the licencees, In Ulf Hammer (ed.),  Petroleum law compendium Book I.  Nordisk institutt for sjørett.  2.  s 23 - 38
 • Arnesen, Finn (2003). The relationship between the holders of a licence, In Ulf Hammer (ed.),  Petroleum law compendium Book I.  Nordisk institutt for sjørett.  3.  s 39 - 45
 • Arnesen, Finn; Graver, Hans Petter & Sverdrup, Ulf (2001). Vetoretten i EØS. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  2001(2), s 115- 147 Show summary
 • Arnesen, Finn; Graver, Hans Petter & Sverdrup, Ulf (2001). Vetoretten i EØS, I:  Arena working papaer Show summary
 • Arnesen, Finn (2001). Energy Law in Norway, In Martha Roggenkamp; Catherine Redgwell & Iñigo del Guayo (ed.),  Energy Law in Europe.  Oxford University Press, Oxford. Show summary
 • Arnesen, Finn (2001). Plenumsdommen i Finangersaken. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  s 303- 309 Show summary
 • Arnesen, Finn & Graver, Hans Petter (2001). Rettslige sider ved Norges EU-rettede avtaler, I: Bent Sofus Tranøy & Øyvind Østerud (red.),  Mot et globalisert Norge?.  Gyldendal Akademisk.  s 69 - 103 Show summary
 • Arnesen, Finn (2000). Plenumsdommen i Finangersaken, 16.11.2000, Rt 2000 s. 1811. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  27(4), s 303- 310 Show summary
 • Arnesen, Finn (1999). Konsekvenser for norsk rettskildelære av EU/EØS. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (209), s 73- 118
 • Arnesen, Finn (1997). Om statens erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 633- 686
 • Arnesen, Finn (1996). Nytt innhold i gamle bestemmelser. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 339- 357
 • Arnesen, Finn (1996). Om den fellesskapsrettslige regulering av urimelige avtalevilkår i forbrukerforhold. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 884- 904
 • Arnesen, Finn (1994). Fra politisk styring til regelanvendelse. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  s 160- 171
 • Arnesen, Finn (1994). Regulerer EØS-avtalen den norske stats utnyttelse av petroleumsforekomster?. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 424- 468
 • Arnesen, Finn (1992). EØS-avtalens konsekvenser for praktiseringen av det norske petroleumskonsesjonssystemet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 456- 477

View all works in Cristin

 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (ed.) (2018). Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  1177 s.
 • Arnesen, Finn & Stenvik, Are (2015). Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02392-2.  164 s.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor; Hammer, Ulf; Kaasen, Knut; Røsæg, Erik; Selvig, Erling & Arnesen, Finn (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205452695.  132 s.
 • Arnesen, Finn; Sejersted, Fredrik; Rognstad, Ole-Andreas & Kolstad, Olav (2011). EØS-rett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01773-0.  662 s.
 • Arnesen, Finn & Stenvik, Are (2009). Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01590-3.  160 s.
 • Rognstad, Ole-Andreas; Kolstad, Olav; Arnesen, Finn; Sejersted, Fredrik & Foyn, Sten (2004). EØS-rett. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00127-0.  683 s.
 • Arnesen, Finn (1996). Statlig styring og EØS-rettslige skranker. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22734-0.  717 s. Show summary
 • Arnesen, Finn (1995). Introduksjon til rettskildelæren i EF, 3. utg. Universitetsforlaget.  ISBN 8200226891.  166 s.
 • Arnesen, Finn; Sejersted, Fredrik; Rognstad, Ole-Andreas; Foyn, Sten & Stemshaug, Helge (1995). EØS-rett. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-22469-4.  389 s.
 • Arnesen, Finn & Borgli, Anneke B. (1993). Institusjoner og rettskildelære i EF og EØS. Universitetsforlaget.  ISBN 8200215997.  270 s.

View all works in Cristin

 • Fredriksen, Halvard Haukeland; Franklin, Christian; Arnesen, Finn; Bekkedal, Tarjei; Johansen, Stian Øby & Rognstad, Ole-Andreas (2021). Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Arnesen, Finn (2020). Blindsonen — Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. november 2019. Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 4. august 2020.. NOU - Norges offentlige utredninger. 9.
 • Arnesen, Finn (2020). Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  22(1), s 16- 19
 • Furuseth, Hanna Vik & Arnesen, Finn (2020). Forslag til lov, lovendringer og forskriftsendringer for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Full text in Research Archive.
 • Arnesen, Finn (2019). EU- og EØS-retten, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  § 14-17.  s 79 - 109
 • Arnesen, Finn; Furuseth, Hanna Vik; Pozdnakova, Alla & Ringbom, Henrik (2019). Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk kontinentalsokkel. Full text in Research Archive.
 • Fredriksen, Halvard Haukeland & Arnesen, Finn (2017). EFTA-domstolens uttalelse om erstatningsansvar for brudd på anskaffelsesreglene – hvor står vi nå?. Anbud365.no.
 • Sejersted, Fredrik & Arnesen, Finn (2014). EØS-rettslig vurdering av om salg av alkohol fra nisjeprodusenter kan tillates uten å svekke dagens monopolordning. Betenkning til Helsedirektoratet september 2014.
 • Sejersted, Fredrik & Arnesen, Finn (2014). EØS-rettslige skranker for reguleringen av tilgangen til nærmere angitte kjemikalier.
 • Arnesen, Finn (2009). The role of the European Courts in developing a European social model - the case law of the European Courts as seen from a national Supreme Court - the case of Norway.
 • Arnesen, Finn (2008). EØS-rett som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe.
 • Arnesen, Finn (2008). Free acces - or public ownership to energy production.
 • Arnesen, Finn (2008). Legal conditions for maritime industries and activities - oil and gas exploration. Pipelines.
 • Sejersted, Fredrik & Arnesen, Finn (2008). Datalagringsdirektivet og EØs.
 • Arnesen, Finn (2007). EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe.
 • Arnesen, Finn (2007). EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe.
 • Arnesen, Finn (2007). EØS-avtalen som våpen, skjold, snubletråd og røykteppe.
 • Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola & Alvik, Ivar (2007). EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007.
 • Arnesen, Finn & Mestad, Ola (2006). Erstatning for mangelfull gjennomføring - EØS-avtalens poison pill?.
 • Arnesen, Finn (2005). Erstatning og ansvar.
 • Arnesen, Finn (2005). Erstatningsansvar ved lovgivning i strid med EØS-avtalen.
 • Arnesen, Finn (2005). EØS-rettens betydning for domstolskontrollen med forvaltningen.
 • Arnesen, Finn (2005). Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper. NOU - Norges offentlige utredninger. 13.
 • Arnesen, Finn (2004). Challenges to Norwegian Law and Institutions from the Widening and Deepening of the Law of the Four Freedoms.
 • Arnesen, Finn (2004). EF-rettens betydning for norsk rett.
 • Arnesen, Finn (2004). EØS og norsk lovgivning - med særlig henblikk på kommunesektoren.
 • Arnesen, Finn (2004). Statens erstatningsansvar - Finanger II.
 • Arnesen, Finn (2001). Awarding petroleum concessions in Angola : legal aspects.
 • Arnesen, Finn (2001). Finangerdommen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1) Show summary
 • Arnesen, Finn (2001). Nice-charteret og EØS-avtalen.
 • Arnesen, Finn (2000). Arbeidsformidling og konkurranseregler.
 • Arnesen, Finn (2000). EØS og ettertanke.
 • Arnesen, Finn (2000). Foredrag om EØS-rett i dr. avhandlinger.
 • Arnesen, Finn (2000). Fra flodbølge til rettskildeflom. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (9), s 513- 514
 • Arnesen, Finn (2000). Utbygging av bredbåndsnett - EØS-rettslige problemstillinger.
 • Arnesen, Finn & Graver, Hans Petter (2000). Rettslige sider ved Norges EU-rettede avtaler. Rapportserien. 19. Show summary
 • Arnesen, Finn & Mestad, Ola (2000). Høyesterettsdommen i Finangersaken.
 • Arnesen, Finn (1996). Anmeldelse, Niels fenger, Introduktion til fællesskabsrettens påvirkning af dansk forvaltningsret. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  s 272
 • Arnesen, Finn (1994). Gulmann og Karsten Hagel-Sørensen, EF-ret 2. udg. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 509- 514
 • Arnesen, Finn (1993). Göran Lysén, Introduktion till EG-Rätten. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  s 181- 187

View all works in Cristin

Published Oct. 4, 2013 1:14 PM - Last modified June 13, 2016 2:57 PM