Arrangement

Der ikkje anna er oppgitt er vi no attende til normale, fysiske arrangement.
Der arrangementet er hybrid eller digitalt, er dette annonsert.

Kommende

Tid og sted: 19. aug. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar, Domus Media vestfløy

Innledning ved Annichen Kongsvik Sæteren, stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett.

Tid og sted: 2. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjeller

Innleiing ved Nertila Kuraj, postdoktor ved Institutt for offentlig rett.

Bildet kan inneholde: kart, verden, font, elektrisk blå, bildel.
Tid og sted: 5. sep. 2022 13:007. sep. 2022 14:00, Reykjavik, Island

Nordisk institutt for sjørett har gleden av å invitere til Det 29. Nordiske Sjørettsseminar, som i år holdes i Reykjavik på Island.

PÅMELDING innen onsdag 22. juni     

Tid og sted: 9. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar og Zoom

Første amanuensis ved institutt for offentligrett Sigrid Stokstad innleier.

Tid og sted: 23. sep. 2022 12:0013:00, Lødrups kjeller

Vit.ass. Joachim Smebøle Bakke innleier om temaet for sin mastergradsavhandling.

Tidligere

Tid og sted: 17. juni 2022 12:0013:00, energirettens møterom

Innledning ved Mari Kjellevold Brygfjeld, Advokat, Dæhlin Sand Advokatfirma.

tekst, ansikter, rosa
Tid og sted: 15. juni 2022 15:0017:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Universitetsforlaget og Senter for europarett inviterer til lansering av Oversikt over EØS-retten.

Det blir innlegg ved høyesterettsdommer Henrik Bull og advokat Hilde K. Ellingsen, og spørsmålsrunde med forfatterne.

Tid og sted: 14. juni 2022 14:0017:00, "Kjerka", Domus Media vestfløy, 2. etasje

Nordisk institutt for sjørett inviterer til seminar om reassuranse i forbindelse med lanseringen av boka Reassuransekontrakter. Påmelding innen 08.06.2022

Tid og sted: 14. juni 2022 12:1513:00, Energirettens møterom, Domus Media øst.

Innledning ved vit.ass./studentstipendiat ved Stortinget Hallvard Sund

Tid og sted: 10. juni 2022 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.

Tid og sted: 7. juni 2022 12:0013:15, Auditorium 13, Domus Media

Formuerettsgruppa inviterer til faglunsj om "Bori 4-dommen" (HR-2021-2201-A). For fjerde gang på nokså kort tid kommer Høyesterett med interessante uttalelser om forholdet mellom kontrakts- og deliktsansvar. 

Bildet kan inneholde: blomst, anlegg, produkt, organisme, font.
Tid og sted: 2. juni 2022 15:0017:00, Domus Juridica, meeting room 8113

The launch seminar will start with a presentation of the book topic, content and main conclusions. The latter ones will be put in perspective with works on resilience from other social science disciplines. The second part of the seminar will focus on the manner resilience is addressed in the Norwegian context, and will be held in Norwegian.

Tid og sted: 1. juni 2022 17:0018:30, Kjerka, DMV

Velkommen til en paneldiskusjon som vil ta opp spørsmålene blant annet i forbindelse med entreprisekontrakter, kontrakter om industrileveranser og IT-kontrakter.

Bildet kan inneholde: vann, himmel, fjell, vannforsyning, blå.
Tid og sted: 31. mai 2022 16:4520:00, "Kjerka", Karl Johans gate 47, Domus Media, vestfløy 2. etasje

Vi inviterer til havbruksrettsklubb 31. mai kl 17 - mingling fra kl 16:45

Bildet kan inneholde: verden, blå, azure, organisme, gjøre.
Tid og sted: 31. mai 2022 09:0013:00, Stallen, Professorboligen, Det Juridiske Fakultet

Nordisk institutt for sjørett, UiO:Energi og Energi Norge har i samarbeid gleden av å invitere til symposium i EU-EØS-energirett. Det bes om påmelding innen 24. mai.

Tid og sted: 24. mai 2022 12:1513:00, https://uio.zoom.us/j/64584920540  Passcode: 320033

Innledning ved stipendiat Ayoub Tailoussane 
NB: denne faglunsjen vil være heldigital, zoom-lenke nedenfor.

Velkommen i vårt digitale møterom!
https://uio.zoom.us/j/64584920540 
Passcode: 320033

Tid og sted: 20. mai 2022 12:0013:00, Lødrups kjellar

Inge Lorange Backer, professor emeritus ved institutt for offentleg rett, innleier om temaet.

Tid og sted: 20. mai 2022 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.

Tid og sted: 13. mai 2022 12:0013:00,  Lødrups kjeller, Domus Media vest

Særlig om når og hvordan et vannkraftverk oppfyller taksonomiens kriterium om å ikke vesentlig skade bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser.

Vitenskapelig assistent Vilde Wiik Terum innleier om temaet.

Med bakgrunn i forskningsprosjektet Ekspropriasjon, planlegging og konsesjon organiserer Nordisk institutt for sjørett og Institutt for privatrett et heldagsseminar rundt temaet.