Arrangementer

Etter råd fra nasjonale helsemyndigheter er det fortsatt noen begrensninger for å forebygge smitte av koronaviruset.

Se nærmere informasjon for det enkelte arrangement og Informasjon om koronasituasjonen ved UiO - Universitetet i Oslo

Lenke til digitale arrangementer og møterom i Zoom oppgis i oppslaget på arrangementssiden.

Kommende

Tid og sted: 16. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Presented by Michael Mehling and Harro van Asselt 

Tid og sted: 20. apr. 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Doktorgradsstipendiat Charlotte Hafstad Widerberg forteller om temaet for avhandlingen sin, samfunnssikkerhet og investeringer i (COINS)-prosjektet Consequences of Investments for National Security

Tid og sted: 20. apr. 2021 17:1519:00, Zoom-lenke nedenfor

Tonje C. Osmundsen, statsviter med doktorgrad i organisasjonsforskning fra NTNU, som har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter på akvakultur, og Jon Arne Grøttum, PhD i akvakultur fra NTNU og direktør for havbruk i Sjømat Norge, som vil dele praktiske erfaringer fra mange år i bransjen. Vitenskapelige assistenter Sigrd Østvik og Oskar Vegheim vil også presentere temaene for sine mastergradsavhandlinger

Tid og sted: 23. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Vegard Vaboen presenterer temaet for sin avhandling.

Tid og sted: 23. apr. 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. 

Tid og sted: 30. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett Audun Nagelhus innleder om temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 4. mai 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Daniel Hagen presenterer temaet for sin mastergradsavhandling 

Image may contain: outer space, space station, satellite, astronomical object, space.
Tid og sted: 5. mai 2021 14:0015:30, Link to digital meeting room below

This webinar will address international law and governance challenges related to the security of global common spaces.

The focus will be on militarization of outer space and cooperation and rivalry in the Arctic. 

There will be time for questions and discussion after the presentations.

Tid og sted: 7. mai 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved førsteamanuensis Catherine Banet.

Tid og sted: 18. mai 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Stud.jur Torkell Sætervadet presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Tid og sted: 25. mai 2021 17:1519:00, Zoom-lenke nedenfor

Doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund og professor Ola Mestad innleder 

 

Tid og sted: 26. mai 2021 15:0017:00, Zoom

Et samarbeid mellom de juridiske fakultetene ved universitetene i Oslo (v/Oslo Senter for Kommersiell rett), Stockholm (v/Stockholm Centre for Commercial Law) og Århus

Bildet kan inneholde: anlegg, blomst, tre, naturlandskap, tre.
Tid og sted: 28. mai 2021 11:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

I dette seminaret vil vi presentere hovedtrekk i rettshistorien for virkemiddel som har hatt som siktemål å omfordele verdier fra henholdsvis vannkraft- og petroleumsnæringen.

Særlig vil vi peke på rettslige utfordringer for å videreføre disse virkemidlene eller overføre virkemiddel til nye sektorer.

Tid og sted: 28. mai 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Presenteres av Katrine Broch Hauge.

Tid og sted: 28. mai 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett sparker i gang "Forbrukerrettsfredag". Ca. en fredag hver måned inviterer vi til faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom. Det er gratis å delta og alle er velkomne.

Tid og sted: 11. juni 2021 12:0013:00, Zoom

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.  

Tid og sted: 11. juni 2021 12:0013:30, Zoom-lenke nedenfor

Om avgrensningav jurisdiksjon offshore - program kommer

Tid og sted: 18. juni 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Presentasjon av JOU 2020: 1 Lov om produsentansvar for plast (plastloven) ved Tia Sophie Erichsen, Ingrid Næsbakken Ekeber og Johanne Sophie Geisler, alle studenter i lovlab høsten 2020.  

Tid og sted: 27. aug. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved professor Raino Malnes, Institutt for statsvitenskap, UiO

Bildet kan inneholde: tilpasning, hjem, collage, hage, fersken.
Tid og sted: 30. aug. 202131. aug. 2021, Sanner hotell, Hadeland

Planer og rammer for gruppens neste femårs-periode, såvel i energi-, miljø- og tingsrett som i klimarett.

Påmelding på mail til Camilla Arnøy innen 8. januar 2021 - begrenset antall plasser.

Påmeldingen nå er  foreløpig for å kartlegge hvor mange som skal være med. Skjema med detaljer kommer.

Program, tider og nærmere om måltider (herunder eventuelle allergier el.l.), overnatting og transport kommer. 

Tid og sted: 9. sep. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Innledning ved førsteamanuensis Jacob Elster, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO

Tidligere

Tid og sted: 13. apr. 2021 12:1513:00, Zoom-lenke nedenfor

Vitenskapelig assistent Karoline Aarvold presenterer temaet for sin mastergradsavhandling 

Tid og sted: 9. apr. 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Christian Prip, senior Policy Analyst ved Fridtjof Nansens institutt, innleder om om de pågående forhandlingene om en traktat under Havrettskonvensjonen om beskyttelse av biodiversitet i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon (BBNJ Agreement).

Tid og sted: 7. apr. 2021 18:0019:30, Link to digital meeting room below

This webinar is focused on the article (see link below) which addresses possible solutions that secure good governance and low political tension for the international seabed of the Arctic Ocean

Tid og sted: 26. mars 2021 12:0013:00, Zoom-lenke nedenfor

Katinka Kristine Holtsmark, postdoktor ved økonomisk institutt, innleder.