Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 31. okt. 2018 17:15 - 19:00, Doms Media, vestfløy 2. Et., "Kjerka"
Tid og sted: 2. nov. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Innledning ved Froukje M. Platjouw , postdoc-stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett og forsker ved NIVA, seksjon vann og samfunn  

Tid og sted: 6. nov. 2018 17:15 - 19:00, Doms Media østfløy, 1. et., Auditorium 13

Foredragsholder: Odd-Harald B. Wasenden

Tid og sted: 9. nov. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Innledning ved professor emeritus Hans Jacob Bull

Tid og sted: 16. nov. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Stipendiat Hanna Christina Ahlström innleder

Tid og sted: 21. nov. 2018 17:15 - 19:00, Doms Media, Kjerka

Innledere: professor Alla Pozdnakova, NIFS, advokat Henrik Hagberg, Thommessen, advokatene Mats E. Sæther og Ola Granhus Mediås, Nordisk Legal Services

Seminar med påmelding og deltakeravgift.

Påmeldingslenke kommer.

Det er påfølgende bevertning etter seminaret.

Tid og sted: 23. nov. 2018 12:00 - 14:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Vi inviterer til mini-seminar om plan-og bygningsloven.

Bakgrunnen er at det nylig er gjennomført en bred evaluering av plan- og bygningsloven (EVA-plan). Gjennom en tverrvitenskapelig studie har forskere fra en rekke institusjoner undersøkt om loven fungerer etter intensjonene, og hva som kan identifiseres som forbedringspunkter.

 

Tid og sted: 30. nov. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Introduction byHarald Francke Lund, Head of Second Opinions, CICERO

Tid og sted: 7. des. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Innledning ved førsteamanuensis Svenn Jensen, Oslo Met

Foredraget vil bli holdt på engelsk.

 

Tid og sted: 17. jan. 2019 13:30 - 18:00, Gamle Festsal

SAVE THE DATE  17 JANUARY 2019  

PROGRAM AND REGISTRATION COMING SOON! 

Tidligere

Tid og sted: 19. okt. 2018 12:00 - 13:30, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett

Innledning ved Ingrid Wang Andersen

Tid og sted: 16. okt. 2018 17:30 - 19:00, Professorboligen, Universitetshagen, Karl Johansgt. 47.

 

1. Instituttleder Ola Mestad vil gi en orientering om prosjektet.

2. Professor emeritus Erling Eide innleder med en generell presentasjon om grunnrenten

3.  Advokat Liv Monica Stubholt, advokatfirmaet Selmer,  snakker om grunnrente i havbruksnæringen.

4. Spørsmål/diskusjon.

 

Tid og sted: 12. okt. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Vitenskapelig assistent Håkon Plener Fredriksen innleder

Tid og sted: 10. okt. 2018 10:00 - 14:00, Vegdirektoratets adresse: Brynsengfaret 6A

Seminar med presentasjon av masteroppgaver ved UiO

Tid og sted: 5. okt. 2018 12:00 - 14:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Postdoc-stipendiat Nertila Kuraj innleder om sitt prosjekt, om regulering av syntetisk biologi (SynBio).

Dette tverrfaglige prosjektet tar for seg den miljømessige reguleringen av uforutsett risiko knyttet til syntetisk biologi.

Syntetisk biologi har som mål å bygge opp nye biologiske systemer som ikke eksisterer i naturen eller å gjøre om på eksisterende systemer fra begynnelsen. Synbio er et felt i rask utvikling, og det ligger i skjæringsfeltet mellom teknologi, matematisk modellering og biovitenskap.

Tid og sted: 28. sep. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Innledere: Kirsti Strøm Bull, Geir Stenseth, Sondre Nilsen Rødevand og Håkon Plener Fredriksen (en dom hver)

 

Tid og sted: 26. sep. 2018 18:30 - 19:30, Domus Media west wing, 2nd floor, Venue: Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

The Research Group on International Law and Governance is, together with the Norwegian branch of the International Law Association, pleased to welcome Professor Christian J. Tams, Chair of International Law at The University of Glasgow, to offer his reflections on international adjudication.

Tid og sted: 21. sep. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Vitenskapelig assistent Morten Heide Feiring presenterer temaet for sin mastergradsavhandling

Tid og sted: 20. sep. 2018 12:15 - 13:00, Domus Media vestfløy, 2. etasje Viggo Hagstrøms sal / "Kjerka"

Innledning ved professor Jonas Knetsch, CERCRID

 

Tid og sted: 19. sep. 2018 18:00 - 19:15, Kulturhuset: LAB

I det offentlige ordskiftet blir muslimsk ungdom ofte assosiert med radikalisering. I debatten om islam får de høylytte stemmene gjerne mest plass. Under Forskningsdagene får den «tause majoriteten» av vanlige unge muslimer en stemme.

Tid og sted: 18. sep. 2018 12:15 - 13:00, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett

Ekaterina Antsigyna, PhD stipendiat ved Queen's University (Canada) vil innlede om sitt forskningsprosjekt 

 

Tid og sted: 14. sep. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved Chris Short, Senior Research Fellow CCRI

 

Tid og sted: 10. sep. 2018 17:30 - 20:00, Domus Media, West wing 2nd floor, Kjerka

Nordisk institutt for sjørett har arbeidet med juss og juridiske problemstillinger i et nordisk perspektiv i mer enn femti år og har i den forbindelse sett betydningen av et tett nordisk samarbeid.  En viktig dimensjon av dette samarbeidet har vært forholdet til Baltikum.

Scandinavian Institute of Maritime Law has worked with the law and legal questions in the Nordic perspective for more than 50 years and appreciates the importance of the close Nordic cooperation. An important dimension of this cooperation has been relations with the Baltic States.

Tid og sted: 7. sep. 2018 11:00 - 15:30, Domus Media, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

Seminaret er åpent og gratis. Av planleggingshensyn ønsker vi din påmelding (gjelder både interne og eksterne deltakere) innen 1. september

Elinor Ostrom, nobelprisvinner i økonomi og amerikansk statsviter,  er særlig kjent for sitt arbeid om forvaltning av fellesressurser og allmenningens tragedie, og seminaret vil diskutere hvilken relevans og fruktbarhet hennes arbeid kan ha i norsk rett og naturforvaltning.

Tid og sted: 31. aug. 2018 12:00 - 13:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Innledning ved stud. jur. Andreas Dalaker