Om Nordisk institutt for sjørett

Instituttet er det leiande fagmiljøet i Norden innan sjørett, petroleumsrett og tilgrensande fagområde.

Instituttet er hjem for to avdelingar og eit senter.

  • Avdeling for sjørett
  • Avdeling for petroleums- og energirett
  • Senter for europarett.

Jobb ved instituttet

Finn fram på instituttet

Resepsjonen i austfløya er åpen kvardagar kl. 9 - 17.  Kontakt resepsjonen eller ring den du skal treffe. Sjå Personer.

Sjørettsbiblioteket er samlokalisert med Juridisk bibliotek i Domus Biblioteca. Fagansvar: Hovudbibliotekar Inger M Hamre

Domus Media - Midtbygninga

Avdeling for petroleums- og energirett og Senter for europarett har kontor i austfløya i Midtbygninga, i 1. etasje og underetasjen. 

Biblioteket er i underetasjen.

Avdeling for sjørett og instituttadministrasjonen har kontor i vestfløya.

Sjå kart. Foto: UiO/Ola Sæther.