English version of this page

Om Nordisk institutt for sjørett

Instituttet er det leiande fagmiljøet i Norden innan sjørett, energi- og ressursrett og tilgrensande fagområde.

Kontakt

Enheter

Avdeling for energi- og ressursrett og resepsjonen

held til i austfløya av Domus Media (til høgre under søylane i Aulatrappa).

Avdeling for sjørett og instituttadministrasjonen

har kontor i vestfløya av Domus Media (til venstre under søylane i Aulatrappa).