English version of this page

Forsking

Vi forskar på

Finn ein forskar

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskarutdanning: ph.d.

Våre doktorander deltek i fakultetet si forskaropplæring og kan vera finansiert av fakultetet, av instituttet eller ha eigen finansiering.

Arrangement

31 okt.
17:15, Doms Media, vestfløy 2. Et., "Kjerka"
02 nov.
06 nov.
09 nov.
12:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Publikasjonar

Skriftseria MarIus

Skriftseria MarIus  - artiklar innan alle NIFS fagområde