English version of this page

Forskning

Finn fram i forskinga

 

NIFS deltek óg i den tverrfaglige forskningssatsinga UiO:Energi

Finn ein forskar

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskingsaktuelt

Arrangement

14 okt.
12:00, NB i dag i Energirettens møterom, Domus Media Østfløy, 1. etasje til høyre i Aulatrappen
18 okt.
18 okt.

Skriftserien MarIus

Skriftserien MarIus  - artiklar innan alle NIFS fagområde

Serien vert utgitt av Sjørettsfondet, som fremjer forsking innan instituttet sine fagområder.

MarIus omfattar óg den engelskspråklege årboka SIMPLY (Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook) og fleire utgåver på engelsk. Om dei nyaste utgjevingane.

For studentar og tilsette ved UiO: Her finn du MarIus i bibliotekbasen Hein Online