English version of this page

Forsking

Finn fram i forskinga

Finn forskingsområder eller forskingsprosjekt. NIFS deltek óg i UiO:Energi

Ph.D / forskarutdanning: Våre doktorander deltek i fakultetet si forskaropplæring og kan vera finansiert av fakultetet, av instituttet eller ha eigen finansiering.

 

Finn ein forskar

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskingsaktuelt

Arrangement

i dag sep.
17:30, Kjerka, 2. etg, Domus Media, Karl Johansgt. 47 (inngang fra vestfløyen)
19 sep.
25 sep.
14:00, Domus Media vestfløy, 2. etasje Viggo Hagstrøms sal (Kjerka)

Skriftseria MarIus

Skriftseria MarIus  - artiklar innan alle NIFS fagområde