English version of this page

Forsking

Vi forskar på

Finn ein forskar

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskarutdanning: ph.d.

Våre doktorander deltek i fakultetet si forskaropplæring og kan vera finansiert av fakultetet, av instituttet eller ha eigen finansiering.

Arrangement

26 sep.
18:30, Domus Media west wing, 2nd floor, Venue: Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")
28 sep.
12:00, Domus Media, Lødrups Kjeller
09 okt.
17:15, Doms Media østfløy, 1. et., Auditorium 13

Publikasjonar

Skriftseria MarIus

Skriftseria MarIus  - artiklar innan alle NIFS fagområde