English version of this page

Forsking

Vi forskar på

Finn ein forskar

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskarutdanning: ph.d.

Våre doktorander deltek i fakultetet si forskaropplæring og kan vera finansiert av fakultetet, av instituttet eller ha eigen finansiering.

Arrangement

i dag des.
11:00, Domus Media, Viggo Hastrøms sal ("Kjerka")
13 des.
12:15, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett
13 des.
14 des.

Publikasjonar

Skriftseria MarIus

Skriftseria MarIus  - artiklar innan alle NIFS fagområde