English version of this page

Forsking

Finn fram i forskinga

Finn forskingsområder eller forskingsprosjekt. NIFS deltek óg i UiO:Energi

Ph.D / forskarutdanning: Våre doktorander deltek i fakultetet si forskaropplæring og kan vera finansiert av fakultetet, av instituttet eller ha eigen finansiering.

 

Finn ein forskar

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskingsaktuelt

Arrangement

20 nov.
22 nov.
12:00, Domus Media vestfløy, 2. etasje, Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

Skriftseria MarIus

Skriftseria MarIus  - artiklar innan alle NIFS fagområde