English version of this page

Forsking

Finn fram i forskinga

Finn forskingsområder eller forskingsprosjekt. NIFS deltek óg i UiO:Energi

Ph.D / forskarutdanning: Våre doktorander deltek i fakultetet si forskaropplæring og kan vera finansiert av fakultetet, av instituttet eller ha eigen finansiering.

 

Finn ein forskar

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskingsaktuelt

Arrangement

26 aug.
Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Danmark
27 aug.
Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Danmark
28 aug.
Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Danmark
30 aug.
12:00, Domus Media, Lødrups kjeller

Aktuelle forskingssaker

Error: /nifs/forskning/aktuelle-saker/2019/romrett?vrtx=rss does not exist

Skriftseria MarIus

Skriftseria MarIus  - artiklar innan alle NIFS fagområde