English version of this page

Forsking

Finn fram i forskinga

Finn forskingsområder eller forskingsprosjekt. NIFS deltek óg i UiO:Energi

Ph.D / forskarutdanning: Våre doktorander deltek i fakultetet si forskaropplæring og kan vera finansiert av fakultetet, av instituttet eller ha eigen finansiering.

 

Finn ein forskar

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskingsaktuelt

Arrangement

28 jan.
12:15, Domus Media østfløy, 1.etasje, petroleums- og energirettens møterom
31 jan.
12:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller
04 feb.
17:30, Kjerka, 2. etg, Domus Media, Karl Johansgt. 47 (inngang fra vestfløyen)

Skriftseria MarIus

Skriftseria MarIus  - artiklar innan alle NIFS fagområde