Ansatte - Nordisk institutt for sjørett

Listen inneholder 59 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Alvik, Ivar Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Petroleumsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett
Arnesen, Finn Professor - leder Senter for europarett 228 59613 482 500 45 (mob) finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser
Arnesson, Daniel Student +47-22859741 98065238 (mob) +47 980 65 238 daniel.arnesson@jus.uio.no utviklingsrett, komparativ rett, naturressursrett, internasjonal rett, Sørafrika, rettssosiologi, utvikling, India, energi, Energirett, miljørett, bærekraftig utvikling, miljø og klima, fornybar energi
Arnøy, Camilla Seniorkonsulent +47-22859748 91347271 (mob) +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Innkjøp, Arrangementer, Studieadministrasjon, HR-portal, Nettredaktør
Askhaven, Hanna Bjørhus Vitenskapelig assistent h.b.askhaven@student.jus.uio.no
Banet, Catherine Førsteamanuensis +47-22859614 97073844 (mob) +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering
Bekkedal, Tarjei Professor 22859601 tarjei.bekkedal@jus.uio.no Europarett, Forvaltningsrett, Ytringsfrihet, Familie- og arverett
Berntzen, Håvard Vitenskapelig assistent havard.berntzen@student.jus.uio.no
Bjørnebye, Henrik Professor +47-22859740 +47-90640229 (mob) +47-90640229 henrik.bjornebye@jus.uio.no Energirett, EU-rett, EØS-rett, Petroleumsrett, Kontrakter og avtaler, Ekspropriasjonsrett, Erstatningsrett
Brandal, Jonas Sekretær 98879991 (mob) 98879991 jonas.brandal@student.jus.uio.no
Brennsæter, Solveig Sekretær solveig.brennsater@student.jus.uio.no
Bruzelius, Karin Maria Høyesterettsdommer 22859590 k.m.bruzelius@jus.uio.no
Bull, Hans Jacob Professor emeritus +47-22859751 +47-92037884 (mob) h.j.bull@jus.uio.no
Davies, Kari Marie Pound kontorsjef 22 85 96 73 91741835 (mob) k.m.p.davies@jus.uio.no
Ding, Lianzhi lianzhi.ding@jus.uio.no
Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris + 358 9 19123389 ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi Sjørett, Kontraktsrett, Transportrett, Agent- og mellommannsrett, Norden
Ellingsen, Hilde K. Universitetslektor 97121787 h.k.ellingsen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett
Engström, Josefin Natalie Stipendiat +47-22859987 j.n.engstrom@jus.uio.no Internasjonal investeringsrett, Internasjonale domstoler, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Internasjonal offentlig rett, Menneskerettigheter
Falch, Mathias Røer Vitenskapelig assistent m.r.falch@student.jus.uio.no
Falkanger, Thor Professor emeritus +47-22 85 97 43 -47-915 36 406 (mob) thor.falkanger@jus.uio.no Sjørett, Tingsrett
Feiring, Morten Heide Vitenskapelig assistent 92643031 m.h.feiring@student.jus.uio.no
Filmberg, Ellen Førstekonsulent +47-22859371 ellen.filmberg@jus.uio.no
Fiskerstrand, Beate Stipendiat +47-22859633 beate.fiskerstrand@jus.uio.no Kontraktsrett, Tredjemannsvern, Komparativ rett, Formuerett, Sjørett, Rettsøkonomi, Erstatningsrett
Furuseth, Hanna Vitenskapelig assistent hanna.furuseth@student.jus.uio.no Europarett
Greaves, Rosa professor II +47 228 59682 +447860108195 (mob) rosa.greaves@jus.uio.no Sjørett., Transportrett, Europarett