Ansatte - Nordisk institutt for sjørett

Listen inneholder 61 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aarvold, Karoline Vitenskapelig assistent karoline.aarvold@student.jus.uio.no
Alvik, Ivar Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Internasjonal privatrett
Arnesen, Finn Professor 228 59613 482 500 45 (mob) finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser
Arnøy, Camilla Seniorkonsulent +47 22859748 +4791347271 (mob) +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Innkjøp, Arrangementer, Studieadministrasjon, HR-portal, Nettredaktør
Baasan, Nyamgerel Førstekonsulent +47 22859298 nyamgerel.baasan@jus.uio.no
Banet, Catherine Førsteamanuensis +47 22859614 +4797073844 (mob) +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering
Bjørnebye, Henrik Professor +47-22859740 +47 90640229 (mob) +47-90640229 henrik.bjornebye@jus.uio.no Energirett, EU-rett, EØS-rett, Ekspropriasjonsrett, Erstatningsrett, fornybar energi, Miljørett
Boumans, Louis Rådgiver +47 22859685 +47 45692408 louis.boumans@jus.uio.no
Brennsæter, Solveig Sekretær solveig.brennsater@jus.uio.no
Bruzelius, Karin Maria Høyesterettsdommer 22859590 k.m.bruzelius@jus.uio.no
Bull, Hans Jacob Professor emeritus +47 22859751 +47 92037884 (mob) h.j.bull@jus.uio.no
Dyrby, Sophia Alexis Vitenskapelig assistent s.a.dyrby@student.jus.uio.no
Eftestøl, Ellen J. Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris + 358 9 19123389 ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi Sjørett, Kontraktsrett, Transportrett, Agent- og mellommannsrett, Norden
Egeland, Heidi Sydnes Stipendiat 98830986 h.s.egeland@jus.uio.no NCCS, Karbonfangst og -lagring, klimarett
Egeland, Nina Vitenskapelig assistent nina.egeland@student.jus.uio.no
Engström, Josefin Natalie Stipendiat +47 22859987 +47 400 92 953 j.n.engstrom@jus.uio.no Internasjonal investeringsrett, Internasjonale domstoler, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Internasjonal offentlig rett, Menneskerettigheter
Falkanger, Thor Professor emeritus +47-22 85 97 43 -47-915 36 406 (mob) thor.falkanger@jus.uio.no Sjørett, Tingsrett
Fjordbo, Gullik-André Vitenskapelig assistent g.a.fjordbo@student.jus.uio.no
Fullu Skyberg, Lisbeth Gjesteforsker +47 22859416 +47 93880742 (mob) l.f.skyberg@jus.uio.no
Greaves, Rosa professor II +47 228 59682 +447860108195 (mob) rosa.greaves@jus.uio.no Sjørett., Transportrett, Europarett
Grønneberg-Fensbekk, Louise Billie Vitenskapelig assistent 95457296 l.b.gronneberg-fensbekk@jus.uio.no
Hagen, Daniel Vitenskapelig assistent danihag@student.jus.uio.no
Hamre, Inger +47 22859352 +47 92422204 (mob) inger.hamre@jus.uio.no
Hauge, Katrine Broch Førsteamanuensis +47 22859297 k.b.hauge@jus.uio.no Tingsrett, Fast eiendoms rettsforhold, miljørett, ekspropriasjonsrett, plan- og bygningsrett, klimarett, energirett
Høgestøl, Sofie A.E. Førsteamanuensis +47 22859631 +4794828421 (mob) s.a.hogestol@jus.uio.no internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter og konflikt, Strafferett og straffeprosess