Ansatte - Nordisk institutt for sjørett

Listen inneholder 59 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Alvik, Ivar Professor +47 22859437 ivar.alvik@jus.uio.no Kontraktsrett, Forvaltningsrett, Folkerett, Internasjonal investeringsrett, Petroleumsrett, Voldgift, Erstatningsrett, Internasjonal privatrett
Arnesen, Finn Professor 228 59613 482 500 45 (mob) finn.arnesen@jus.uio.no Europarett, EØS-rett, Petroleumsrett, Offentlige anskaffelser
Arnøy, Camilla Seniorkonsulent +47 22859748 91347271 (mob) +47 91347271 camilla.arnoy@jus.uio.no Innkjøp, Arrangementer, Studieadministrasjon, HR-portal, Nettredaktør
Baardseth, Mads Fredrik Vitenskapelig assistent +47 991 21 512 m.f.baardseth@student.jus.uio.no
Banet, Catherine Førsteamanuensis +47 22859614 97073844 (mob) +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering
Bjørnebye, Henrik Professor +47-22859740 +47 90640229 (mob) +47-90640229 henrik.bjornebye@jus.uio.no Energirett, EU-rett, EØS-rett, Ekspropriasjonsrett, Erstatningsrett
Brathovde, Marte Vitenskapelig assistent marte.brathovde@student.jus.uio.no
Brennsæter, Solveig Sekretær solveig.brennsater@student.jus.uio.no
Bruzelius, Karin Maria Høyesterettsdommer 22859590 k.m.bruzelius@jus.uio.no
Bull, Hans Jacob Professor emeritus +47 22859751 +47 92037884 (mob) h.j.bull@jus.uio.no
Chernykh, Yuliya Forsker +47 22859041 yuliya.chernykh@jus.uio.no
Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen Professor i sivil- og handelsrett, dr. juris + 358 9 19123389 ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi Sjørett, Kontraktsrett, Transportrett, Agent- og mellommannsrett, Norden
Egeland, Heidi Sydnes Vitenskapelig assistent h.s.egeland@student.jus.uio.no CCS, NCCS, EU Law
Engström, Josefin Natalie Stipendiat +47 22859987 +1 857-999-6449 j.n.engstrom@jus.uio.no Internasjonal investeringsrett, Internasjonale domstoler, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal), Internasjonal offentlig rett, Menneskerettigheter
Falkanger, Thor Professor emeritus +47-22 85 97 43 -47-915 36 406 (mob) thor.falkanger@jus.uio.no Sjørett, Tingsrett
Fiskerstrand, Beate +47 22859633 beate.fiskerstrand@jus.uio.no Kontraktsrett, Tredjemannsvern, Komparativ rett, Formuerett, Sjørett, Rettsøkonomi, Erstatningsrett
Giske, Johannes Dalen Vitenskapelig assistent +47 22859617 j.d.giske@jus.uio.no NCCS
Greaves, Rosa professor II +47 228 59682 +447860108195 (mob) rosa.greaves@jus.uio.no Sjørett., Transportrett, Europarett
Gundersen, Simen Vitenskapelig assistent simen.gundersen@student.jus.uio.no
Hamre, Inger M. Hovedbibliotekar +47 22859352 +47 92422204 (mob) i.m.hamre@jus.uio.no Bibliotek, Kurs, Litteratursøk, Lån, Purringer, Veiledning
Hauge, Katrine Broch Førsteamanuensis +47 22859297 k.b.hauge@jus.uio.no
Hvidsten, Ingrid Mathisen i.m.hvidsten@jus.uio.no
Høgestøl, Sofie A.E. Førsteamanuensis +47 22859631 +4794828421 (mob) s.a.hogestol@jus.uio.no internasjonal strafferett, folkerett, menneskerettigheter og konflikt, Strafferett og straffeprosess
Høydal, Ingeborg Breistein Vitenskapelig assistent i.b.hoydal@student.jus.uio.no
Ibenholt, Ingrid Sekretær ingrid.ibenholt@student.jus.uio.no