Studier

Studieprogrammer ved NIFS

Master

Studier ved Det juridiske fakultet (uio.no) 

Kontakt oss

Har du spørsmål om masterprogrammet LLM in Maritime Law eller andre emner og kurs vi tilbyr?

Kontakt mailto:info@jus.uio.no

Emner

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra juridiske emner.

 

Personlig timeplan

 

minestudier.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Vitenskapelig assistent

Du kan skrive masteravhandling innen sjørett, transportrett, naturressursrett, petroleums- eller energirett.

Les intervjuer med våre vit.asser

Si fra om læringsmiljøet!

Meld fra om positive eller negative
sider ved læringsmiljøet.

Doktorgradsstudier

Våre doktorander kan være finansiert av universitetet eller ha egen finansiering.

Etter- og videreutdanning

Ønsker du mer kompetanse innen fagområdene sjørett, petroleums- eller energirett?