English version of this page

InterTran (avsluttet)

Inter Tran prosjektet er et tverrfaglig forskningsprosjekt med fokus på EUs nye transportpolitikk. EU har definert et mål om en bærekraftig transportindustri.

Illustrasjon: Colourbox.com

Om prosjektet

På grunn av sterk vekst i transportbransjen øker alle former av godstransporter innen Unionen og den forurensende veitransporten øker mest. Målsettingen er å snu denne trenden ved å satse på multimodale transporter.

Dette er transporter som optimalt kombinerer ulike former av transport under samme transportoppdrag. Satsningen fra EU gjelder både tekniske og logistiske innovasjoner. Som en del  arbeidet har EU startet en debatt om hvorvidt et eget EU rettslig regime for multimodale transporter er nødvendig.

InterTran prosjektet har fokus på både logistiske og juridiske implikasjoner av EUs prosjekt mot en bærekraftig transportindustri.

Resultater

Resultater fra prosjektet ble presentert på avslutningskonferansen ved Helsinki Universitet 18. og 19. september 2014. Artikler fra konferansen ble publisert I Marius 459 (2015): European Intermodal Sustainable Transport - Quo Vadis?

 

 

Publisert 21. mars 2013 13:37 - Sist endret 9. juni 2017 16:11