English version of this page

Økosystembasert forvaltning i Arktis

Dette forskingsprosjektet undersøker muligheten for en økosystembasert forvaltning av Arktis. 

Økosystemet i Arktis er svært sårbart. (Illustrasjonsfoto: Roxanne Desgagnés, Unsplash)

Om prosjektet

Froukje Platjouws prosjekt er en del av UiOs arktiske program. Prosjektet undersøker muligheten for en økosystembasert  forvaltning av det arktiske økosystemet samtidig som man tar hensyn til eksisterende internasjonale og regionale rammer, nasjonale jurisdiksjonelle grenser, geopolitiske interesser og klimaendringer.

Formålet med prosjektet

Målet er å undersøke juridiske muligheter og hindringer for beskyttelse av det arktiske marine økosystemet og biologisk mangfold, samtidig som dette behovet for beskyttelse motsvares med den økende interessen for intensiveringen av industrielle aktiviteter, som skipsfart, fiskeri og turisme.

I tillegg til å studere internasjonal og regional rettslig utvikling vil en viktig del av dette prosjektet gå inn i de nasjonale arktiske statenes rettslige og politiske rammebetingelser for forskjellige elementer av økosystembasert forvaltning, som for eksempel beskyttede havområder, maritim fysisk planlegging og adaptiv forvaltning i havområder under nasjonal jurisdiksjon.

Det er behov for å identifisere mulige inkonsekvenser, mangler og regulatoriske flaskehalser blant arktiske staters nasjonale lovgivning som kan hemme en regional koherent og økosystembasert forvaltning av det arktiske økosystemet.

Prosjektet startet i 2017 og slutter i 2021.

Resultater

Resultater fra prosjektet vil bli publisert i relevante tidsskrifter. 

 

 

 

Emneord: Økosystembasert forvaltning, Forvaltning, miljø og klima, Arktis
Publisert 27. nov. 2018 15:45 - Sist endret 28. nov. 2018 13:02

Kontakt

 

Froukje Platjouw er post.doc ved Nordisk institutt for sjørett.

(Foto: forskning.no)