Georg Scheel

gjesteforsker
Bilete av Georg Scheel
English version of this page
Mobiltelefon +47 91535602
Rom 103 B
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Vestfløyen Karl Johans gate 47
Postadresse Nordisk institutt for sjørett Postboks 6706 St. Olavs plass 5 0130 OSLO

Faglige interesser

Sjø- og petroleumsrett, kontraktsrett; særlig med vekt på forholdet/forskjellen mellom norsk og engelsk rett.

Bakgrunn

Amanuensis ved NIFS fra 1973 til 1975.

Advokat ved Regjeringsadvokaten fra 1975 til 1980.

Advokat i Nordisk Skibsrederforening fra 1980 til 2015, hvorav viseadm. dir. fra 1986 til 2000, og adm. dir. fra 2000 til 2015.

Scheel ble høyesterettsadvokat i 1977.

Scheel har skrevet en rekke artikler mv. og har relativt bred erfaring som voldgiftsdommer. Han har vært med i BIMCOs dokumentutvalg i mange år, og sittet i en rekke komiteer som har utarbeidet internasjonale standarddokumenter, så som NEWBUILDCON, POOLCON, Gentime, Saleform mfl. Han har også vært med på utarbeidelsen av et stort antall av BIMCOs standardklausuler. I tillegg har Scheel vært sentral i utarbeidelsen av den norske standard skipsbygningskontrakten (2000).

Emneord: Sjørett, Petroleumsrett, Kontraktsrett, Voldgift, NOMA, Avdeling for sjørett, Avdeling for Energi- og ressursrett

Publikasjonar

Medforfatter av «Borerigger i rettslig belysning» (1975), som ble belønnet med HMK Gullmedalje.

Medforfatter av «Skipsfart og samarbeid» (1991).

  • Røsæg, Erik; Solvang, Trond & Scheel, Georg (2019). Rettslige aspekter ved Helge Ingstads forlis.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 23. juni 2015 15:07 - Sist endra 24. apr. 2022 20:52