Lars Rosenberg Overby

Bilete av Lars Rosenberg Overby
English version of this page
Mobiltelefon +45 5374 2711
Brukarnamn
Besøksadresse København Danmark
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytingar Nordisk institutt for sjørett

Lars skriver avhandling for graden PhD ved Nordisk institutt for sjørett, 
"Effektivisering af passagerrettigheder- mål og midler". 

 

C.V.

1990 Stipendiat Nordisk Institutt for Sjørett
1991 Cand. Jur. Københavns Universitet
1991 Advokatfuldmægtig hos Assuranceforeningen Skuld
1996 Udstationering 6 måneder hos advokatfirmaet Bentleys, Stokes & Lowless, London
1997 Advokat hos advokatfirmaet Reumert & Partnere
2002 Advokatkonstitution Østre Landsret i tre måneder
2003 Partner i advokatfirmaet Kromann Reumert
2006 Advokatsamfundets voldgiftsdommer uddannelse
2010 Advokatsamfundets voldgiftsdommer uddannelse (international voldgift)
2015 Partner i Hafnia advokatpartnerselskab
2019 Partner i IUNO advokatpartnerselskab

Medlemskaber

Det danske advokatsamfund, Advokatforeningen i Norge, Højesteretsskranken, Voldgiftsforeningen, Forsikrings -og erstatningsretlig forening, Comité Maritime International (Polar Shipping Working Group) samt International Bar Association.

Publikasjoner

Begrebet “fri fart” – før og nu i: Festskrift i anledning af den danske sølovs 100 års jubilæum. Kbh., Den Danske Søretsforening, 2000, s. 111-115.
Brug af eksperter i voldgiftssager eller ”wild parties and tame experts”, i: Marius 450 (2015), s. 55-57.
Brug af eksperter i voldgiftssager, i: Erhvervsjuridisk tidsskrift, nr 1 (2015), s. 3-8.
Certepartier til brug for opførelse af havvindmølleparker – brydningsfelt mellem entreprise og tidsbefragtning. Lars Rosenberg Overby og Martin Sandgren, i: Marius nr 417 (2013), s. 139-148.
Den værnede kreds efter begrænsningsreglerne og national tilknytning som forudsætning for at anvende begrænsningskonventioner. Lars Rosenberg Overby og Mads Poulsen, i: MarIus nr. 354 (2007), s. 23. 37.
Forholdet til havneejeren ”Havneaftalen”, i: MarIus nr. 271 (2001), s. 49-74.
Key aspects of the new Windtime form, i: Offshore Contracts & Liabilities. Edited by Baris Soyer and Andrew Tettenborn.  Abingdon, Informa law, 2014, chapter 2.
Kommentar til Søloven, i: Karnov Danmark
Report on the legal framework for civil liability for vessel source oil spills in Polar Regions, i: CMI Yearbook 2016, s. 4-15.
Søret. Thor Falkanger, Hans Jacob Bull og Lars Rosenberg Overby. 5. udg. Kbh. Karnov, 2019.
Sørettens guldalder og et bud på fremtiden – et causeri, i: MarIus nr. 525 (2019), s. 105-121.
The implementation of the Polar Code in Greenland and Denmark, i: Journal of International Maritime Law, vol. 24 (2018), s. 451-460.
Tilbageholdelse af befordringsmidler der har været anvendt til smugleri, i: Fuldmægtigen 5/98.
Tvistløsning, i: Køb og salg af virksomheder. Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren ; under medvirken af Michael Nørremark ... [et al.] 6. udg.  Kbh. Nyt juridisk forlag, 2019, afsnit 20.
Warranty & Indemnity Insurance, Hvad, hvordan og hvorfor? En oversigt, i: Erhvervsjuridisk tidsskrift, nr. 3 (2015), s. 133-137.
Emneord: Sjørett

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 4. mars 2021 09:12 - Sist endra 20. des. 2021 11:36