perhho

Kan ikkje hente personopplysningar frå ekstern kilde

Gjesteforsker

Bakgrunn

Per Håkon Høisveen er jurist fra UiO i 1976.

Han har vært dommerfullmektig og konstituert sorenskriver, og har forvaltningspraksis fra Industridepartementet, Nærings- og energidepartementet og Olje- og energidepartementet, der han var ekspedisjonssjef i Energi- og vannressursavdelingen.

Per Håkon har vært medlem og leder av regjeringsoppnevnte og av interdepartementale utvalg om energi- og vassdragsrett, disponering av vannkraftverk, flomtiltak, organisering av direktorater og statlig forvaltningsvirksomhet og om gasskraftverk.

Han har vært medlem av Rådet for petroleums- og energirett fra 2006, og er styremedlem i Norsk forening for energirett.

Per Håkon har skrevet kommentarutgaver til energiloven og om energi- og vassdragsrett i de 3 utgavene av "Energy Law in Europe". Han har publisert artikler om konsesjonskraft og om rettslige rammer for salg av kraftverk i Lov og Rett og om vannressursloven i Journal of Energy & Natural Resources Law.

 

Emneord: Fornybar, Vassdragsrett, Energirett

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 18. mars 2021 13:50 - Sist endra 23. mars 2021 14:40