Trond Solvang

Professor
Bilete av Trond Solvang
English version of this page
Telefon +47-228 59672
Mobiltelefon +47-915 35 608
Rom 103A DMV
Treffetider Onsdager kl. 13 - 14
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Vestfløyen Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Kontraktsrett, erstatningsrett, sjørett, rettsfilosofi/exfac, tvisteløsning/voldgift, idrettsjus

 

Undervisning

Sjørett, erstatningsrett, rettsfilosofi/exfac

Programansvarlig for Master i Maritime Law

Fagansvarlig sjørett

Faglærer rettsfilosofi/exfac

Emneord: Kontraktsrett, Erstatningsrett, Sjørett, Rettsfilosofi, Exfac, Tvisteløsning, Voldgift, Idrettsjus

Publikasjonar

 • Ringbom, Henrik; Røsæg, Erik & Solvang, Trond (2021). Introduction, In Erik Røsæg; Henrik Ringbom & Trond Solvang (ed.),  Autonomous Ships and the Law.  Routledge.  ISBN 9780367467104.  Kapitel 1.
 • Solvang, Trond (2021). Man, machine, and culpa. Or finding a path toward strict liability, In Erik Røsæg; Henrik Ringbom & Trond Solvang (ed.),  Autonomous Ships and the Law.  Routledge.  ISBN 9780367467104.  Chapter 7.  s 98 - 124
 • Solvang, Trond (2021). Shipowners’ vicarious liability under English and Norwegian law* With an eye to technical failure of autonomous ships. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (541)
 • Solvang, Trond (2020). Choice of law versus scope of application - the Rome I regulation and Hague-Visby rules contrasted. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (535), s 157- 223 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solvang, Trond (2020). Æresretten av 1945 – hva betyr det å beklage historisk urett?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  s 113- 124
 • Solvang, Trond (2019). From the role of classification societies, to theories of norms and autonomous ships - some cross-disciplinary reflections. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (519), s 239- 256 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solvang, Trond (2017). Dopingdømte utøveres rettstilling etter dom – særlig ved kvalifisering for deltakelse i de Olympiske Leker. Idrottsjuridisk skriftserie.  ISSN 1403-8781.  (22)
 • Solvang, Trond (2017). Rederiorganisering og ansvar - rettslige utviklingstrekk. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (484), s 29- 74 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solvang, Trond (2017). Some reflections concerning the Scope of the Maritime Code section 172a. MarIus.  ISSN 0332-7868.  482, s 29- 43 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solvang, Trond (2016). Meeting point between resource (indemnity) rights in contract and tort - illustrated by knock-for-knock and ship collision both-to-blame clauses. MarIus.  ISSN 0332-7868.  473, s 77- 96
 • Solvang, Trond (2015). Naturalkreditors avvisningsrett. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(8), s 487- 503
 • Solvang, Trond (2014). Sections 299 and 300 of the Maritime code - carrier`s lisbility for misleading statements in bill of lading. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (430), s 29- 49
 • Solvang, Trond (2013). Angloamerikansk innflytelse - hva er igjen av den nordiske befraktningsretten?. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (417), s 107- 127
 • Solvang, Trond (2013). Charterparty law - some ideas for future research projects. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (418), s 27- 44
 • Solvang, Trond (2013). On foreseeability in Construction of contracts in laytime matters - a comparasion between English and Scandinavian law. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (424), s 201- 214
 • Solvang, Trond (2013). The English doctrine of indemnity for compliance with time charterer´orders - does it exist under Norwegian law?. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (419), s 11- 28
 • Solvang, Trond (2009). Sensur av ansvarsfraskrivelser. Har prinsippet i Wingull-dommen (ND 1979 s. 231)satt spor etter seg?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  48(1), s 27- 42
 • Solvang, Trond (2005). The doctrine of scope of service and mandatory legislation. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (335), s 71- 92

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Røsæg, Erik; Ringbom, Henrik & Solvang, Trond (ed.) (2021). Autonomous Ships and the Law. Routledge.  ISBN 9780367467104.  318 s.
 • Solvang, Trond (2009). Forsinkelse i havn - risikofordeling ved reisebefraktning. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39227-4.  862 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Falkanger, Thor & Solvang, Trond (2019). Sjørett og transportrett, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  § 67- § 68.  s 356 - 369
 • Røsæg, Erik; Solvang, Trond & Scheel, Georg (2019). Rettslige aspekter ved Helge Ingstads forlis.
 • Solvang, Trond (2019). CAS 2017/A/5015, International Ski Federation (FIS) v. Therese Johaug and The Norwegian Olympic and Paraolympic Committee and Confederation of Sports (NIF), and CAS 2017/A/5110, Therese Johaug v. The Norwegian Olympic and Paraolympic Committee and Confederation of Sports (NIF), award of 21 August 2017. Yearbook of international sports arbitration.  ISSN 2522-8501.
 • Solvang, Trond (2018). Some critical remarks on the quality of drafting of the World Anti-Doping code. Urheilu ja oikeus.  ISSN 1798-5994.  1-5
 • Solvang, Trond (2012). Angloamerikansk innflytelse - hva er igjen av den norske befraktningsretten?.
 • Solvang, Trond (2012). The English doctrine of Indemnity for compliance with orders – does it exist under Norwegian law?.
 • Solvang, Trond (2007). Forsinkelse i havn. Risikofordeling ved reisebefraktning.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 12. okt. 2011 11:46 - Sist endra 24. aug. 2017 12:51