Trond Solvang

Professor
Bilete av Trond Solvang
English version of this page
Telefon +47-228 59672
Mobiltelefon +47-915 35 608
Rom 103A DMV
Treffetider Onsdager kl. 13 - 14
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Vestfløyen Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Kontraktsrett, erstatningsrett, sjørett, rettsfilosofi/exfac, tvisteløsning/voldgift, idrettsjus

 

Undervisning

Sjørett, erstatningsrett, rettsfilosofi/exfac

Programansvarlig for Master i Maritime Law

Fagansvarlig sjørett

Faglærer rettsfilosofi/exfac

Emneord: Kontraktsrett, Erstatningsrett, Sjørett, Rettsfilosofi, Exfac, Tvisteløsning, Voldgift, Idrettsjus

Publikasjonar

 • Solvang, Trond (2021). The relationship between nautical fault ad initial unseaworthiness under the Hague-Visby Rules. With critical remarks on the Norwegian Supreme Court´s methodology in adjudication. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 31–102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solvang, Trond (2021). Forfatterforeningens æresrett av 1945: betraktninger rundt rettshistorisk metode. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. s. 283–296. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solvang, Trond (2021). Man, machine, and culpa. Or finding a path toward strict liability. I Røsæg, Erik; Ringbom, Henrik & Solvang, Trond (Red.), Autonomous Ships and the Law. Routledge. ISSN 9780367467104. s. 98–124.
 • Solvang, Trond (2021). Shipowners’ vicarious liability under English and Norwegian law* With an eye to technical failure of autonomous ships. MarIus. ISSN 0332-7868. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ringbom, Henrik; Røsæg, Erik & Solvang, Trond (2021). Introduction. I Røsæg, Erik; Ringbom, Henrik & Solvang, Trond (Red.), Autonomous Ships and the Law. Routledge. ISSN 9780367467104.
 • Solvang, Trond (2020). Choice of law versus scope of application - the Rome I regulation and Hague-Visby rules contrasted. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 157–223. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solvang, Trond (2020). Æresretten av 1945 – hva betyr det å beklage historisk urett? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 113–124.
 • Solvang, Trond (2019). From the role of classification societies, to theories of norms and autonomous ships - some cross-disciplinary reflections. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 239–256. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solvang, Trond (2017). Dopingdømte utøveres rettstilling etter dom – særlig ved kvalifisering for deltakelse i de Olympiske Leker. Idrottsjuridisk skriftserie. ISSN 1403-8781.
 • Solvang, Trond (2017). Rederiorganisering og ansvar - rettslige utviklingstrekk. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 29–74. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solvang, Trond (2017). Some reflections concerning the Scope of the Maritime Code section 172a. MarIus. ISSN 0332-7868. 482, s. 29–43. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solvang, Trond (2016). Meeting point between resource (indemnity) rights in contract and tort - illustrated by knock-for-knock and ship collision both-to-blame clauses. MarIus. ISSN 0332-7868. 473, s. 77–96.
 • Solvang, Trond (2015). Naturalkreditors avvisningsrett. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 54(8), s. 487–503.
 • Solvang, Trond (2014). Sections 299 and 300 of the Maritime code - carrier`s lisbility for misleading statements in bill of lading. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 29–49.
 • Solvang, Trond (2013). On foreseeability in Construction of contracts in laytime matters - a comparasion between English and Scandinavian law. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 201–214.
 • Solvang, Trond (2013). Charterparty law - some ideas for future research projects. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 27–44.
 • Solvang, Trond (2013). The English doctrine of indemnity for compliance with time charterer´orders - does it exist under Norwegian law? MarIus. ISSN 0332-7868. s. 11–28.
 • Solvang, Trond (2013). Angloamerikansk innflytelse - hva er igjen av den nordiske befraktningsretten? MarIus. ISSN 0332-7868. s. 107–127.
 • Solvang, Trond (2009). Sensur av ansvarsfraskrivelser. Har prinsippet i Wingull-dommen (ND 1979 s. 231)satt spor etter seg? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 48(1), s. 27–42.
 • Solvang, Trond (2005). The doctrine of scope of service and mandatory legislation. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 71–92.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Røsæg, Erik; Ringbom, Henrik & Solvang, Trond (2021). Autonomous Ships and the Law. Routledge. ISBN 9780367467104. 318 s.
 • Solvang, Trond (2009). Forsinkelse i havn - risikofordeling ved reisebefraktning. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39227-4. 862 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Solvang, Trond (2021). Hva betyr det å beklage historisk urett? – tilsvar til Cato Schiøtz. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 173–178.
 • Solvang, Trond (2021). Erstatningsansvar ved skade forårsaket av autonome skip v/ Trond Solvang, UiO .
 • Solvang, Trond & Westgård, Arne Moss (2021). Fremtidig skade ved førerløse biler og skip. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. s. 58–64.
 • Solvang, Trond (2019). CAS 2017/A/5015, International Ski Federation (FIS) v. Therese Johaug and The Norwegian Olympic and Paraolympic Committee and Confederation of Sports (NIF), and CAS 2017/A/5110, Therese Johaug v. The Norwegian Olympic and Paraolympic Committee and Confederation of Sports (NIF), award of 21 August 2017. Yearbook of international sports arbitration. ISSN 2522-8501.
 • Falkanger, Thor & Solvang, Trond (2019). Sjørett og transportrett. I Irgens-Jensen, Harald (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. s. 356–369.
 • Røsæg, Erik; Solvang, Trond & Scheel, Georg (2019). Rettslige aspekter ved Helge Ingstads forlis.
 • Solvang, Trond (2018). Some critical remarks on the quality of drafting of the World Anti-Doping code. Urheilu ja oikeus. ISSN 1798-5994. 1-5.
 • Solvang, Trond (2012). The English doctrine of Indemnity for compliance with orders – does it exist under Norwegian law?
 • Solvang, Trond (2012). Angloamerikansk innflytelse - hva er igjen av den norske befraktningsretten?
 • Solvang, Trond (2007). Forsinkelse i havn. Risikofordeling ved reisebefraktning. Juridisk fakultet.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 12. okt. 2011 11:46 - Sist endra 24. aug. 2017 12:51