Trond Solvang

Professor
Bilete av Trond Solvang
English version of this page
Telefon +47-228 59672
Mobiltelefon +47-915 35 608
Rom 103A DMV
Treffetider Onsdager kl. 13 - 14
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media Vestfløyen Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Kontraktsrett, erstatningsrett, sjørett, rettsfilosofi/exfac, tvisteløsning/voldgift, idrettsjus.

Solvang jobber for tiden med forskning rundt autonome skip og robotikk, herunder ansvarsspørsmål ved framtidige ulykker knyttet til slike fartøy.

Han har under avslutning et større bokprosjekt om juridiske spørsmål ved idrett og doping.

Undervisning

Sjørett, erstatningsrett, rettsfilosofi/exfac

Programansvarlig for Master i Maritime Law

Fagansvarlig sjørett

Faglærer rettsfilosofi/exfac

Emneord: Kontraktsrett, Erstatningsrett, Sjørett, Rettsfilosofi, Exfac, Tvisteløsning, Voldgift, Idrettsjus

Publikasjonar

 • Solvang, Trond; Fløgstad, Kjartan; Rem, Tore & Søbye, Espen (2022). «En selvsagt ting»: Foreningsrett, formaljuss og historie . Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. s. 298–310.
 • Solvang, Trond (2022). Selected topics of causation between nautical fault and initial unseaworthiness under the Hague-Visby Rules - a comparative analysis. MarIus. ISSN 0332-7868. 565, s. 137–162.
 • Solvang, Trond (2022). Domstolskontroll. I Kjenner, Gunnar Martin & Johnsen, Morten Justad (Red.), Idrett og juss. 5. utgave. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04128-5. s. 230–275.
 • Solvang, Trond (2022). Idrett og doping. I Kjenner, Gunnar Martin & Johnsen, Morten Justad (Red.), Idrett og juss. 5. utgave. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-04128-5. s. 212–229.
 • Solvang, Trond (2021). The relationship between nautical fault ad initial unseaworthiness under the Hague-Visby Rules. With critical remarks on the Norwegian Supreme Court´s methodology in adjudication. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 31–102. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solvang, Trond (2021). Forfatterforeningens æresrett av 1945: betraktninger rundt rettshistorisk metode. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. s. 283–296. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solvang, Trond (2021). Man, machine, and culpa. Or finding a path toward strict liability. I Røsæg, Erik; Ringbom, Henrik & Solvang, Trond (Red.), Autonomous Ships and the Law. Routledge. ISSN 9780367467104. s. 98–124.
 • Solvang, Trond (2021). Shipowners’ vicarious liability under English and Norwegian law* With an eye to technical failure of autonomous ships. MarIus. ISSN 0332-7868. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ringbom, Henrik; Røsæg, Erik & Solvang, Trond (2021). Introduction. I Røsæg, Erik; Ringbom, Henrik & Solvang, Trond (Red.), Autonomous Ships and the Law. Routledge. ISSN 9780367467104.
 • Solvang, Trond (2020). Choice of law versus scope of application - the Rome I regulation and Hague-Visby rules contrasted. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 157–223. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solvang, Trond (2020). Æresretten av 1945 – hva betyr det å beklage historisk urett? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 113–124.
 • Solvang, Trond (2019). From the role of classification societies, to theories of norms and autonomous ships - some cross-disciplinary reflections. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 239–256. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solvang, Trond (2017). Dopingdømte utøveres rettstilling etter dom – særlig ved kvalifisering for deltakelse i de Olympiske Leker. Idrottsjuridisk skriftserie. ISSN 1403-8781.
 • Solvang, Trond (2017). Rederiorganisering og ansvar - rettslige utviklingstrekk. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 29–74. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solvang, Trond (2017). Some reflections concerning the Scope of the Maritime Code section 172a. MarIus. ISSN 0332-7868. 482, s. 29–43. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solvang, Trond (2016). Meeting point between resource (indemnity) rights in contract and tort - illustrated by knock-for-knock and ship collision both-to-blame clauses. MarIus. ISSN 0332-7868. 473, s. 77–96.
 • Solvang, Trond (2015). Naturalkreditors avvisningsrett. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 54(8), s. 487–503.
 • Solvang, Trond (2014). Sections 299 and 300 of the Maritime code - carrier`s lisbility for misleading statements in bill of lading. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 29–49.
 • Solvang, Trond (2013). On foreseeability in Construction of contracts in laytime matters - a comparasion between English and Scandinavian law. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 201–214.
 • Solvang, Trond (2013). Charterparty law - some ideas for future research projects. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 27–44.
 • Solvang, Trond (2013). The English doctrine of indemnity for compliance with time charterer´orders - does it exist under Norwegian law? MarIus. ISSN 0332-7868. s. 11–28.
 • Solvang, Trond (2013). Angloamerikansk innflytelse - hva er igjen av den nordiske befraktningsretten? MarIus. ISSN 0332-7868. s. 107–127.
 • Solvang, Trond (2009). Sensur av ansvarsfraskrivelser. Har prinsippet i Wingull-dommen (ND 1979 s. 231)satt spor etter seg? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 48(1), s. 27–42.
 • Solvang, Trond (2005). The doctrine of scope of service and mandatory legislation. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 71–92.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Røsæg, Erik; Ringbom, Henrik & Solvang, Trond (2021). Autonomous Ships and the Law. Routledge. ISBN 9780367467104. 318 s.
 • Solvang, Trond (2009). Forsinkelse i havn - risikofordeling ved reisebefraktning. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39227-4. 862 s.

Sjå alle arbeida i Cristin

 • Solvang, Trond (2021). Hva betyr det å beklage historisk urett? – tilsvar til Cato Schiøtz. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 173–178.
 • Solvang, Trond (2021). Erstatningsansvar ved skade forårsaket av autonome skip v/ Trond Solvang, UiO .
 • Solvang, Trond & Westgård, Arne Moss (2021). Fremtidig skade ved førerløse biler og skip. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. ISSN 2464-336X. s. 58–64.
 • Solvang, Trond (2019). CAS 2017/A/5015, International Ski Federation (FIS) v. Therese Johaug and The Norwegian Olympic and Paraolympic Committee and Confederation of Sports (NIF), and CAS 2017/A/5110, Therese Johaug v. The Norwegian Olympic and Paraolympic Committee and Confederation of Sports (NIF), award of 21 August 2017. Yearbook of international sports arbitration. ISSN 2522-8501.
 • Falkanger, Thor & Solvang, Trond (2019). Sjørett og transportrett. I Irgens-Jensen, Harald (Red.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. s. 356–369.
 • Røsæg, Erik; Solvang, Trond & Scheel, Georg (2019). Rettslige aspekter ved Helge Ingstads forlis.
 • Solvang, Trond (2018). Some critical remarks on the quality of drafting of the World Anti-Doping code. Urheilu ja oikeus. ISSN 1798-5994. 1-5.
 • Solvang, Trond (2012). The English doctrine of Indemnity for compliance with orders – does it exist under Norwegian law?
 • Solvang, Trond (2012). Angloamerikansk innflytelse - hva er igjen av den norske befraktningsretten?
 • Duna, Markus Engøy & Solvang, Trond (2022). Oppfatninger i eldre nordisk og utenlandsk teori om skyldvilkåret som betingelse for rederens prinsipalansvar ved skipssammenstøt – med henblikk på autonome skip. Universitetet i Oslo.
 • Solvang, Trond (2007). Forsinkelse i havn. Risikofordeling ved reisebefraktning. Juridisk fakultet.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 12. okt. 2011 11:46 - Sist endra 11. juli 2022 11:26

Prosjekt