Kanboiyib Konlan

Seniorkonsulent
Telefon 22 85 93 47
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 OSLO
Postadresse Kristian Augusts gate 17 0164 OSLO

Arbeidsområder

 • Undervisningsplanlegger JUS4111
 • Eksamensansvarlig JUS4111
 • Administrasjon av eksterne sensorer, rettsstudiet
 • Studiestart
 • Søknad om utvidet studieprogresjon
 • Inndragning av studierett 
 • Oppfølging av enkeltstudenter
 • Studieveiledning
 • Plagiatkontroll og fuskesaker
 • Saksbehandling
 • Utredning, høringer og arbeidsgrupper
 • Innpassing av ex.phil./ex.fac
 • Egnethetsprøven for advokater fra EØS-land 

 

Publisert 1. juni 2022 07:54 - Sist endret 20. juni 2022 11:57