Revitalisering av Senter for europarett

Revitaliseringen vil styrke senterets rolle som et europarettslig samlingssted på Det juridiske fakultet.

Inngangen til 2020 var ikke bare et nytt år for Senter for europarett, men også en ny start. Det ble formelt besluttet i et dekanvedtak høsten 2019 at senteret skulle få en ny organisatorisk tilknytning. Senteret har også fått professor Ole Andreas Rognstad som ny daglig leder. Disse formelle endringene, sammen med en rekke andre tiltak, innebærer en revitalisering av Senter for europarett.

Formålet med revitaliseringen er å styrke senterets rolle som et europarettslig samlingssted på Det juridiske fakultet. Samtidig tar vi sikte på å bli mer synlige utad, både blant andre forskere, juridiske profesjonsutøvere, og allmennheten.

Tiltak for å revitalisere senteret

Noen av de viktigste tiltakene kan oppsummeres slik:

  • Senter for europarett skal fremover være forankret i alle fakultetets tre juridiske institutter (Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Nordisk institutt for sjørett).
  • Senteret skal være synlig på flere plattformer, blant annet gjennom nye nettsider og kontoer på sosiale medier som Twitter og Facebook.
  • Senteret skal jobbe mer proaktivt med å etablere interaksjon mellom de ulike fagmiljøene ved fakultetet, blant annet ved at vi jevnlig skal invitere fakultetets ulike forskergrupper til oss for å presentere europarettslige sider av sin forskning.
  • Senteret skal bygge opp et sterkere europarettslig undervisningsmiljø, særlig ved å knytte tettere forbindelser mellom fakultetets europarettslige valgfag.
  • Senteret har fått en tydeligere forskningsstrategi.

Samlet vil disse tiltakene styrke både forsknings-, utdannings-, og formidlingsoppgavene til Senter for europarett i den kommende tiden.

Publisert 5. aug. 2020 13:31 - Sist endret 5. aug. 2020 13:31