Konsekvensutredninger etter EØS-avtalen og norsk regelverk

Europarettslunsj i samarbeid med forskergruppen for naturressursrett, med innledning av professor Ole Kristian Fauchald.

Bildet kan inneholde: hvit, skyline, by, industri, himmel.

Foto: Pixabay/MonikaP

Direktivet om miljøkonsekvensutredninger av prosjekter ble vedtatt i 1985, og har senere blitt endret flere ganger, senest ved direktiv 2014/52/EU. Dette direktivet ble supplert med et direktiv om miljøkonsekvensutredninger av planer og programmer vedtatt fra 2001 (2001/42/EC). I norsk rett har man gradvis tilpasset seg direktivene, og de er nå gjennomført i plan- og bygningsloven kapittel 4 og 14, samt konsekvensutredningsforskriften.

I stor kontrast til EU-domstolens rike praksis om gjennomføringen av direktivene, har norske domstoler svært sjelden slike saker til behandling. Den mest relevante dommen så langt er Reinøya-saken (HR-2017-2247-A). ESA har behandlet en rekke saker om norsk implementering av direktivene, inklusive også Reinøya-saken som fremdeles er til behandling.

 

Delta på faglunsjen via Zoom:
https://uio.zoom.us/j/66853492721?pwd=elNZa1UyUjhwNmpQOHJqamowT01ZUT09
 

Publisert 10. sep. 2020 09:00 - Sist endret 10. sep. 2020 15:13