2020

Sist endret 9. sep. 2020 08:15 av Stian Øby Johansen

Europarettslunsj med innledning fra professor Erling Hjelmeng.

Sist endret 8. juni 2020 20:40 av Stian Øby Johansen

Felleslunsj med arbeidsrettsgruppen.

Professor og leder av gruppen, Johann Mulder innleder om EU-domstolens nylig avsagte dom i sak C-298/18.

Sist endret 10. juni 2020 09:51 av Mona Østvang Ådum

Innledning ved førsteamanuensis Graham Butler, Aarhus Universitet.

Sist endret 25. aug. 2020 09:15 av Stian Øby Johansen

Europarettslunsj med innledning fra tidligere vitenskapelig assistent ved Senter for europarett/Stortinget,  Anne Lodding Gabrielsen.

Sist endret 19. okt. 2020 15:33 av Stian Øby Johansen

Europarettslunsj med professorene Vibeke Blaker-Strand og Anne Hellum.

Sist endret 2. okt. 2020 12:25 av Stian Øby Johansen

Europarettslunsj med innledning fra Åse Rustad Kvisberg, vitenskapelig assistent ved Senter for europarett.

Sist endret 10. sep. 2020 15:13 av Stian Øby Johansen

Europarettslunsj i samarbeid med forskergruppen for naturressursrett, med innledning av professor Ole Kristian Fauchald.

Sist endret 20. aug. 2020 08:53 av Stian Øby Johansen

Europarettslunsj med innledning fra tidligere vitenskapelig assistent ved Senter for europarett, Marte Brathovde.

Sist endret 14. mai 2020 13:54 av Mona Østvang Ådum

Felles faglunsj for Senter for Europarett og Selskapsrettsgruppen.

Leder av Sustainable Market Actors for Responsible Trade, SMART-prosjektet, Beate Sjåfjell, vil presentere resultater fra SMART-prosjektet i et europarettslig perspektiv.

Sist endret 20. aug. 2020 11:23 av Stian Øby Johansen

Europarettslunsj med innledning fra professor Mads Andenæs og forberedt kommentar fra professor Carl Baudenbacher.