Når kan norske domstoler behandle saker mot utenlandske saksøkte basert på kumulasjon?

Felles faglunsj for Oslo senter for kommersiell rett og Senter for europarett. Advokat (PhD) Marie Nesvik innleder om Høyesteretts dom i sak HR-2019-2206-A.

Bildet kan inneholde: vei, hovedvei, transportere, motorvei, transportmiddel.

Foto: Unsplash/İsmail Enes Ayhan

I HR-2019-2206-A tok Høyesterett stilling til spørsmålet om når norske domstoler kan behandle saker mot utenlandske saksøkte basert på kumulasjon.

Saken gjaldt et erstatningssøksmål anlagt av Posten Norge AS og 12 datterselskaper i Posten-konsernet mot ulike europeiske lastebilprodusenter. Av de saksøkte var det bare ett selskap som var norsk – Volvo Norge AS – og som dermed hadde alminnelig verneting her. Likevel hevdet Posten at også de andre saksøkte selskapene kunne saksøkes i Norge i medhold av Luganokonvensjonen artikkel 6 nr. 1 om internasjonalt kumulasjonsverneting.

Advokat (PhD) Marie Nesvik innleder om saken.

 

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/66290855867?pwd=aDFJSWtxa0N0NVNEQjJjelluYURyUT09

 

Publisert 17. nov. 2020 13:57 - Sist endret 25. nov. 2020 15:57