LEVEL-lunsj om EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-2/22

LEVEL-lunsj hvor professor Tarjei Bekkedal innleder om EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-2/22 A mot Arbeids- og velferdsdirektoratet [2022].

Bildet kan inneholde: logo, rød, tekst, skrift, varemerke.

EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-2/22 A mot Arbeids- og velferdsdirektoratet [2022] gjaldt ytelsen overgangsstønad, og spørsmålet om kravet til fem års forutgående opphold i Norge var i tråd med EØS-retten.

Professor Tarjei Bekkedal vil innlede om avgjørelsen, hvor EFTA-domstolen besvarte dette spørsmålet benektende.

Delta via Zoom: https://uio.zoom.us/j/66290855867?pwd=aDFJSWtxa0N0NVNEQjJjelluYURyUT09

Lysark fra professor Tarjei Bekkedals innledning.

Publisert 6. sep. 2022 08:50 - Sist endret 29. sep. 2022 13:14