English version of this page

Menneskerettigheter og næringsliv

SMR er et sentralt kunnskapsmiljø for næringsliv og menneskerettigheter, blant annet gjennom masterkurs og PhD-stillinger, akademiske utgivelser og seminarer.

Central Kalimantan, Indonesia: Truck transporting oil palm fruits to a refinery.

Hva gjør vi?

I Indonesia jobber SMR med å styrke lokalsamfunnenes rettigheter i møte med selskaper, særlig innenfor palmeoljeindustrien, i konflikter om eierskap til land. SMRs arbeider blant annet med å ivareta menneskerettighetene i håndhevelsen av den indonesiske landsbyloven – en lov som har stor betydning for ressurstilgang og næringsvirksomhet på den indonesiske landsbygda, der rundt halvparten av landets befolkning bor.

Hvorfor er dette viktig?

Landsbyloven har stor betydning for ressurstilgang og næringsvirksomhet på den indonesiske landsbygda, der halvparten av befolkningen og majoriteten av de fattige i Indonesia bor. Gjennom dokumentasjon i felt, legger SMR og sivilsamfunnet grunnlag for et kunnskapsbasert påvirkningsarbeid mot myndighetene. Det skal føre til mer fokus på menneskerettigheter i håndhevelsen av landsbyloven.

For spørsmål om menneskerettigheter og næringsliv, kontakt Aksel Tømte.

3 utvalgte resultater:

  • Feltstudier av palmeoljesektoren, i regi av SMR og våre samarbeidspartnere, har skapt debatt i Indonesia. I etterkant har et selskap fått sin tillatelse til å drive plantasjevirksomhet trukket tilbake av skogsdepartementet.
  • Vietnamesiske og norske eksperter har forsket på hvordan norsk næringsliv opptrer i Vietnam. Retningslinjer for lokalt næringsliv i Vietnam er planlagt.
  • Våre partnere i Indonesia har utarbeidet en håndbok i å styrke lokaldemokrati og rettigheter på landsbygda. Håndboken vil bli brukt av de 30.000 som har i oppgave å veilede om landsbyloven på landsbynivå. Last ned håndboken (på indonesisk).

Lyst til å lære mer om vårt arbeid?

Last ned konseptnotat

 

Publisert 22. des. 2016 15:54 - Sist endret 21. des. 2020 14:33