Rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne på agendaen

1-3 juli deltok SMR på europeisk-kinesisk koferanse i Amsterdam for å diskutere menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

SMRs ansvarlig for likhet og ikke-diskriminering Elisabeth Bjørnstøl sammen med Professor Zhang Wanhong fra Wuhan University (t.v) og Professor Zhao Shukun fra South West University of Political Science and Law (t.h). SMR har hatt samarbeidet med begge disse institusjonene, og både Zhang Wanhong og Zhao Shukun har deltatt på aktiviteter i regi av SMR.

Elisabeth Bjørnstøl, ansvarlig for likhet og ikke-diskriminering ved internasjonal avdeling på SMR, holdt innlegg om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i Norge.

Konferansen ble sponset av China Society for Human Rights Studies. Det var Cross-Cultural Human Rights Centre ved Vrije Universiteit og China South West University of Political Science and Law som inviterte SMR til å delta. 

Formålet med konferansene var å fremme kommunikasjon og utveksling om menneskerettigheter mellom myndigheter eksperter og akademikere i Kina og Europa på områder som berører personer med nedsatt funksjonsevne.

Kina som et foregangsland

Kina har vært et foregangsland når det gjelder utviklingen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt  funksjonsevne (CRPD). Kina ratifiserte CRPD allerede i 2008, og har også en nasjonal lov som skal beskytte personer med nedsatt funksjonsevne.

Konferansen var nyttig for å sette rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne på agendaen. Det finnes mer enn 80 millioner mennesker med nedsatt funksjonsevne i Kina og jeg håper at det blir mer fokus på dette temaet i Kina slik at deres rettigheter beskyttes bedre, sier Elisabeth Bjørnstøl.

I tillegg til akademiske eksperter deltok representanter fra FNs høykommisær for menneskerettigheter, det britiske parliamentet, det italienske senatet, diverse europeiske tenketanker, Chinese State Council, China Disabled Persons’ Federation, China’s Supreme Peoples’ Court, Chinese Ministry of Human Resources and Social Security og Chinese Ministry of Education.

Publisert 4. juli 2017 12:06 - Sist endret 4. juli 2017 12:06