Aktuelle saker

Publisert 16. apr. 2019 11:19

Med sine rundt 265 millioner innbyggere er Indonesia det fjerde mest folkerike landet i verden, og landet i verden med flest muslimske innbyggere. 

Publisert 18. jan. 2019 15:37

Sjette mai skal Norge for tredje gang høres i FNs menneskerettighetsråd om realiseringen av menneskerettighetene i Norge. NGOen UPR Info ber nå norske sivilsamfunnsorganisasjoner om bidrag til innledende runder før høringen. Disse rundene gjennomføres i Genève 2-5 april.

Publisert 25. okt. 2018 13:07

Last week NCHR co-hosted the side event "Progress on the Development of the Universal Protocol on Investigative Interviewing and Associated Safeguards" at the UN in New York. The event was moderated by Assistant Secretary General (ASG) for human rights, Andrew Gilmour, and brought together UN agencies, civil society and member state representatives.

Publisert 2. okt. 2018 11:14

Samarbeidet mellom norsk politi og SMR om universelle retningslinjer for politiavhør i regi av FN konkretiserte seg da arbeidet med å skrive retningslinjene startet 26. september i Genève.

Publisert 13. apr. 2018 11:09

En samarbeidsavtale mellom juridisk fakultet på UiO og Fudan University Law School ble undertegnet i Shanghai i dag. Formålet med avtalen er å fremme akademiske samarbeid, blant annet gjennom studentutveksling og felles forskning.

Publisert 2. mars 2018 16:26

Over seksti personer møtte opp da SMR, STL og HL-senteret arrangerte fagseminar for å diskutere Kulturdepartementets forslag til ny felles lov for Den norske kirke og de andre tros- og livssynssamfunnene.

Publisert 19. jan. 2018 13:50

Etter rekordmange nominasjoner ble det i dag annonsert at Politiforums ærespris 2017 tildeles politioverbetjent og SMR-gjesteforsker Dr. Asbjørn Rachlew "for sin innsats for å endre etterforskningen i norsk politi, gjennom hvordan politiet utfører og verdsetter avhøret." 

Publisert 15. des. 2017 13:51

Som den første utenlandske organisasjonen noensinne mottok Kinaprogrammet ved SMR Li Buyuns prestisjefulle jusspris.

Publisert 14. des. 2017 14:23

Forrige uke arrangerte SMR, i samarbeid med FRR Law Office i Jakarta, kurs for Indonesiske politietterforskere med mål om å implementere bedre metoder for etterforskning og avhør i kriminalsaker.

Publisert 21. aug. 2017 14:21

Sammen med Professor Simon Butt fra Sydney Law School organiserte SMR et eget panel om juss og rettigheter under EUROSEAS-konferansen (European Association for Southeast Asian Studies) ved Universitetet i Oxford fra 16-18. august.

Publisert 4. juli 2017 12:06

1-3 juli deltok SMR på europeisk-kinesisk koferanse i Amsterdam for å diskutere menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Publisert 15. juni 2017 17:00

SMR på FN-høynivåmøte i New York for å fremme globale standarder for politiavhør basert på norske erfaringer.

Publisert 14. juni 2017 14:38

Victoria Sandino, leader of the gender commission from FARC-EP visited NCHR today to present and discuss the challenges and the achievements of including gender in the peace talks following 50 years of armed conflict in Colombia. She is in Oslo as FARC attend the Foreign Ministry's Peace Forum this week.

Publisert 19. mai 2017 13:33

Dekanen ved Shandong university Law School, professor Wei Shen, besøkte nylig SMR. 

Publisert 15. mai 2017 12:18

Onsdag 3. mai stilte Indonesia til landhøring (Universal Peridoc Review, UPR) i FNs menneskerettighetsråd i Genève. Under svarrunden trakk Retts- og menneskerettighetsministeren fram arbeidet som SMR gjør med å undervise om og utvikle kompetanse på avhørsmetodikken investigative inteviewing innen politisektoren som torturforebyggende tiltak. 

 

Publisert 8. mai 2017 11:50

En delegasjon fra Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) og juridisk fakultet besøkte nylig Kina. I samtaler og møter ble det fra kinesisk side uttrykt stor interesse for videre samarbeid om juss og menneskerettigheter med Universitetet i Oslo.