Et viktig skritt mot globale standarder for avhør

SMR på FN-høynivåmøte i New York for å fremme globale standarder for politiavhør basert på norske erfaringer.

ASG Gilmour sammen med førsteamanuensis Cheng Lei (t.v) fra Renmin Universitetet i Kina og Generalmajor Dang Xuan Khang (t.h) fra Ministry of Public Security, Vietnam. (Foto: UiO)

SMR deltok 9. juni på et høynivåmøte i New York som ble ledet av Assisterende Generalsekretær (ASG) for menneskerettigheter i FN, Andrew Gilmour, og tidligere spesialrapportør for tortur, Juan Méndez. Formålet med møte var å gi medlemsland i FN anledning til å høre om erfaringer med den såkalte «investigative interviewing» metoden fra politi, etterretning, og eksperter.

Representanter fra fem verdensdeler

SMR stilte med representanter fra partnere i Kina og Vietnam som redegjorde for utfordringer og muligheter knyttet til «investigative interviewing» i sine respektive hjemland med utgangspunkt i samarbeidet med SMR. SMRs Asbjørn Rachlew og Gisle Kvanvig deltok i panel og diskusjoner. Mer enn 30 land fra fem verdensdeler var representert i møtet som EU sin FN delegasjon var vertskap for.

I tillegg til ASG Gilmour, var FN representert ved FNs politistyrke UNPOL som utgjør en del av de fredsbevarende styrkene, kontoret for narkotika og kriminalitetssaker (UNODC), høykommissæren for menneskerettigheter (OHCHR), høykommissæren for flyktninger (UNHCR) samt eksperter knyttet til anti-terror arbeid i regi av FN.

Møtet er ett nok et skritt på veien mot å bygge en koalisjon som fremmer en global standard for avhør under et FN mandat, sier Gisle Kvanvig som var SMRs representant i New York.

Møtet samlet også representanter fra EU og OSSE, og sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med tortur, terrorisme, migrasjon, rettferdig rettergang og fri rettshjelp.

Publisert 15. juni 2017 17:00 - Sist endret 26. juni 2017 14:13