Internasjonal avdeling i Statsbudsjettet

Forslaget til Statsbudsjett for 2021 ble lagt frem av Regjeringen i går. SMR er fornøyde med at Regjeringen har merket seg resultater av SMRs internasjonale arbeid sammen med våre partnere.

Bildet kan inneholde: landemerke, arkitektur, tre, turistattraksjon, skrift.

Utenriksdepartementets partnerskap med SMR bli anerkjent som sentralt i forslaget til statsbudsjett 2021. Fotoillustrasjon: UiO

Utenriksdepartementets partnerskap med SMR bli anerkjent som sentralt og departementet skriver i Prop. 1S (Utenriksbudsjettet) at:

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er en langvarig partner som arbeider innen flere rettighetsområder og i flere land. SMR har gjennom sitt langsiktige arbeid bidratt til å sikre bedre og mer tilgjengelig menneskerettighetsutdanning i landene i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) og Kina. SMR har også utvidet undervisningstilbudet på likestilling i Kina. SMR har gitt opplæring i intervjumetoder som forhindrer tortur, og vært sentrale i FNs prosess med å utvikle universelle retningslinjer for avhør og etterforskning. De har bidratt til reformtenkning blant religiøse ledere, for eksempel har islamsk reformtenkning påvirket en lov som øker minimumsalderen for ekteskap i Indonesia.

Forskningsbasert menneskerettslig kunnskap i praksis

SMR bidrar til at forskningsbasert menneskerettslig kunnskap brukes i praksis. Vi støtter kunnskapsbygging på menneskerettigheter for akademikere, myndigheter/statlige aktører, menneskerettighetsforsvarere og sivilsamfunn i våre samarbeidsland slik at lokale aktører både får verktøy og blir endringsagenter.
Vi har vekt på at kunnskapen skal være anvendbar i daglig virke. Vi lever i en verden hvor menneskerettigheter, demokrati og rettsstatsprinsipper er mer utfordret enn på lenge. Korona-pandemien har forsterket utfordringene i flere land, og i USA ser vi akkurat nå en valgkamp hvor den sittende administrasjonen forsøker å redefinere innholdet i religionsfrihet, hvor kampen mot LHBT-rettigheter er blitt spydspiss.

Kan ikke ta forgitt fremgang på menneskerettighetsfeltet

I en slik situasjon er både kunnskapsformidling og praktisk menneskerettighetsarbeid avgjørende. Utviklingen særlig det siste tiåret har vist at vi kanskje har tatt respekten for menneskerettighetene for mye for gitt. Vi kan ikke lenger ta for gitt en fremgang på feltet, og må jobbe hardt for å motvirke utviklingen. I en slik setting merker vi oss at budsjettforslaget fra Regjeringen reduserer budsjettposten til menneskerettighetsarbeid. Det er feil signal i en tid hvor autoritære krefter som undergraver menneskerettighetene påvirkes og lærer av hverandre.

Av Kathrine Raadim
Publisert 9. okt. 2020 12:24