SMR støtter Kina’s første lærebok om kjønn og menneskerettigheter

En ny kinesisk lærebok om kjønn og menneskerettigheter er utgitt i Kina. Boken er den første av sitt slag og er skrevet av en gruppe kinesiske forskere og sivilsamfunnsrepresentanter med god kjennskap til likestilling og menneskerettighetsspørsmål.

Chief editor Professor Liu Xiaonan fra CUPL med et eksemplar av den ferdige boken

Utgivelsen er støttet av norsk senter for menneskerettigheter (SMR) og svenske RWI. China University for Political Science and Law tok initiativ til prosjektet og de har ledet arbeidet med boken.

Den kinesiske forfattergruppen besøkte Oslo i 2018 for møter med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Likestillings- og Diskrimineringsombudet (LDO), Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) og Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS). Gruppen møtte også forskere, lærere og studenter fra institutt for offentlig rett og norsk senter for menneskerettigheter ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo.

Læreboken er skrevet for kinesiske lærere og studenter men forfatterne håper at boken også kan bidra til økt kunnskap om kjønn og menneskerettigheter på andre områder i Kina.

Mer informasjon om utgivelsen av læreboken finnes på engelsk

 

 

Emneord: Equality and Non-Discrimination, Equality NCHR, Equality for women, Equality, Non-discrimination, Gender Equality, gender and human rights, Gender, Women’s rights, Women's Law/Gender, SOGI, China, NCHR International Department
Publisert 26. juni 2020 13:15 - Sist endret 26. juni 2020 13:15