Ny støtte til menneskerettighetsopplæring internasjonalt

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) signerte den 20 desember 2019 en ny tilskuddsavtale med Utenriksdepartementet til utdanning og opplæring i menneskerettigheter internasjonalt.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, team, begivenhet.

«SMR ser frem til å ta fatt på en ny periode med å bidra til å demme opp for et redusert rom for menneskerettigheter internasjonalt, og er glad for den støtten Utenriksdepartementet gir til arbeidet», sier senterleder Gentian Zyberi (fra venstre) sammen med Hilde Klemetsdal og Turi Bakke fra Utenriksdepartementet og leder for Internasjonal avdeling Kathrine Raadim. Foto: UiO

Ny avtale og betydelig økning

Avtalen for de neste to år er på 30 millioner kroner pr år, en økning på 50 prosent.

Gjennom samarbeid med både akademiske institusjoner, sivilsamfunn, statlige myndigheter og næringsliv internasjonalt skal prosjektene bidra til kunnskapsoppbygging og praktiske verktøy for å fremme menneskerettighetene.  Hovedsatsingsområder vil være internasjonal bruk av torturforebyggende avhørsmetodikk, styrking av rettsstat blant annet gjennom dommeropplæring, undervisning i kjønn og menneskerettigheter, minoritetsrettigheter og ikke-diskriminering, tros- og livssynsfrihet, næringsliv og menneskerettigheter, samt opplæring i bruken av internasjonale og regionale menneskerettighetsmekanismer.

Bygger opp arbeidet med menneskerettigheter

Internasjonal avdeling ved SMR har som ambisjon å støtte arbeidet med menneskerettigheter ved å bidra til å bygge opp praktisk anvendbar kunnskap i en situasjon hvor menneskerettigheter er et stadig mer sensitivt område i mange land.

«SMR ser frem til å ta fatt på en ny periode med å bidra til å demme opp for et redusert rom for menneskerettigheter internasjonalt, og er glad for den støtten Utenriksdepartementet gir til arbeidet», sier senterleder Gentian Zyberi.

Emneord: Menneskerettigheter, menneskerettighetsutdanning, Internasjonalt samarbeid, NCHR International Department, Equality NCHR Av Kathrine Raadim
Publisert 20. des. 2019 14:38 - Sist endret 9. jan. 2020 13:40