Norske politimetoder blir global praksis

Nyåret startet SMR med en tre dagers konferanse i Domus Juridica med fremstående eksperter på avhørsmetodikk og menneskerettigheter fra alle verdenshjørner. Målet er å utvikle en avhørsmanual, pensum og kursopplegg for politi i FN-tjeneste.

Alle deltakere og arrangører fotografert første dag, den 9. januar, på denne internasjonale konferansen som vil sette ny standard for intervjumetoder for UNPOL. Foto: CK/UiO

Vil gi metoder for etterforskningsintervju

Manualen vil gi FN politiet (UNPOL) metoder for etterforskningsintervju basert på den norske KREATIV modellen for avhør av ofre, vitner og mistenkte i kriminalsaker.

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) samarbeider med FNs avdeling for fredsoperasjoner og FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) i dette arbeidet.

- Enormt potensiale

- Dette prosjektet har enormt påvirkningspotensiale på grunn av måten UNPOL er strukturert på. UNPOL-sekondert personell tjenestegjør typisk i to år. Ved å tilby omfattende opplæring og materiell for alle eksisterende og kommende tjenestemenn og kvinner i UNPOL-styrken, er håpet at betjentene ikke bare vil benytte seg av manualen som en integrert del av deres utenlandske operasjoner, men at de også deler sine erfaringer og integrerer metodikken ved sine lokale politikontor når de kommer hjem, sier Knut D. Asplund, leder for Rettsstat og rettssikkerhetsporteføljen ved SMR.

Utvikler manual for FN

En Doctrinal Development Group (DDG) vil etter møtet få i oppgave å utvikle manualen på vegne av FNs avdeling for fredsoperasjoner og FNs høykommissær for menneskerettigheter. SMR fungerer som sekretariat for dette arbeidet.

Initiativet er en del av UNPOL sitt arbeid med Strategic Guidance Framework for International Police Peacekeeping (SGF). Avhørsmanualen inngår som en del av pilaren som omhandler FNs politioperasjoner.

Vi er veldig glade for muligheten til å samarbeide med FNs avdeling for fredsoperasjoner og FNs høykommissær for menneskerettigheter. Dette er en mulighet til å systematisere og forbedre måten politimenn og kvinner jobber med mennesker på over hele verden hver eneste dag. Arbeidet med manualen og undervisningsmaterialet vil ta utgangspunkt i norsk avhørsmetodikk, som vi har brukt år på å introdusere for politiet over hele verden, sier Gisle Kvanvig, leder for UNPOL-sekretariatet ved SMR.

I forberedelsene til det første DDG møte samler UNPOL inn politi- og/eller veiledningsdokumenter om etterforskningsintervju og relevante sikkerhetstiltak som er utviklet av enkeltmedlemsstater eller grupper av medlemsstater. Eksempler på god praksis vil forme diskusjonene i Oslo og benyttes inn i arbeidet med manualen som går i gang umiddelbart etter at konferansen er avsluttet.

Av Susanne Flølo, Cathrine Kullgreen
Publisert 9. jan. 2020 16:49 - Sist endret 23. jan. 2020 11:33