SMR på EUROSEAS-konferansen i Oxford

Sammen med Professor Simon Butt fra Sydney Law School organiserte SMR et eget panel om juss og rettigheter under EUROSEAS-konferansen (European Association for Southeast Asian Studies) ved Universitetet i Oxford fra 16-18. august.

Rangga Dachlan fra Gadjah Mada universitetet i Yogyakarta peker på at kulturelle rettigheter ikke har blitt oppfattet som viktige og hevder at såkalte adat-samfunn er ekskludert fra deltakelse i kulturelt liv på grunn av statens begrensede oppfatning om hva kultur er.

Hovedvekten av presentasjonene under panelet ‘Rights and Law in Southeast Asia’ ble holdt av indonesiske PhD-studenter og universitetslærere. Panelet var godt besøkt og utbytterikt både for publikum og deltagere. Presentasjonene holdt et jevnt høyt nivå.

Mest oppmerksomhet fikk Theresia Dyah Wirastris paper om reguleringen av polygami i Indonesia. Presentasjonen illustrerte hvordan uklarheter omkring polygame ekteskaps juridiske gyldighet truer rettighetene til kvinner som lever i slike forhold.

SMR vil bistå i det videre arbeidet med å få innleggene publisert.

 

 

Innlegg under panelet “Rights and Law in Southeast Asia”  

Organisert av Knut D. Asplund (University of Oslo) og Simon Butt (Sydney University)

  • Seeking Justice Overseas: Lessons from the Montara Case Iman Prihandono (Universitas Airlangga, Faculty of Law)
  • The Development of Indonesia’s Business and Human Rights Regulatory Framework: Challenges and Opportunities
Astari Anjani (The University of Sydney)
  • Indonesia’s Approach to International Treaties Balancing National Interests and International Obligations
Susi Dwi Harijanti (Padjadjaran University), Atip Latipulhayat (Padjadjaran University)
  • Challenges in the Enforcement of the Right to Participate in Cultural Life: A Study of Indonesia’s Heritage Regime
Rangga Dachlan (Universitas Gadjah Mada)
  • Land Reform Law/Policy and Justice: The Philippine Peasant Women Case
Cynthia Bejeno (International Institute of Social Studies)
  • The Principle of Judicial Discretion and the Death Penalty in Singapore
Anna Michalak (University of Lodz)
  • Ambivalence Towards State Regulation of Polygamy: Case Studies from Jakarta, Indonesia
Theresia Dyah Wirastri (Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies)
Av Knut D. Asplund
Publisert 21. aug. 2017 14:21 - Sist endret 21. aug. 2017 15:19